Programa Electoral 2019 de «Silla en Democràcia-Podemos», per Somiar Silla Més i Millor

Al nostre programa electoral és projecta una visió de ciutat compartida per somiar més i millor la nostra realitat.

Suma’t a nosaltres. Pel nostre poble.

PROGRAMA ELECTORAL SED-PODEMOS 2019 VALENCIÀ

— – – – – – – – – – – – – –

En nuestro programa electoral se proyecta una visión de ciudad compartida para soñar más y mejor nuestra realidad.

Súmate a nosotros. Por nuestro pueblo.

PROGRAMA ELECTORAL SED-PODEMOS 2019 CASTELLANO

 

Entrevista a Lidia Silla: “Necessitem un canvi ecosocial real per fer de Silla un poble més ecologista i més feminista”

Imagen 1  Lidia Silla, Candidata per “Silla en Democràcia-Podemos”

Quin perfil professional tens i en que creus que això pot aportar al projecte polític de SED-Podem?

Sóc Enginyera tècnica en industries agroalimentàries i treballe des de fa 18 com a tècnica de qualitat en cooperatives de fruites i hortalisses. Malauradament, el sector agrari, no travessa un bon moment. En concret el sector citrícola fa anys que està en crisi per molts factors, però esta campanya esta sent realment desastrosa. Els problemes climatològics, les exportacions de Sudàfrica i la falta de demanda als mercats europeus, entre altres factors, han provocat que moltes mandarines i taronges s’hagen quedat penjant dels arbres. Esta crisi que s’està vivint des de fa anys al sector fa que molts llauradors i llauradores no obtinguen cap rendibilitat de les seues collites i molts abandonen les terres. Hi ha, a més, una falta de relleu generacional perquè el joves no veuen el sector com una alternativa real de futur. El sector citrícola al País Valencia es un motor econòmic important i necessita del recolzament de les institucions per a abordar un canvi radical que permeta reactivar-lo.

El camp a Silla també està sofrint esta crisi, i crec que des de la meua experiència en el sector puc contribuir a fer realitat eixe canvi tan necessari també al nostre poble.

Quina és la teua motivació política per a integrar-te en la candidatura de SED-PODEMOS?

M’agradaria que a Silla es fera realitat eixe canvi que necessita l’agricultura. Si el llaurador es veu abocat a abandonar les seues terres estem perjudicant també al nostre ecosistema, que es el que fa que siga possible la vida. I eixe canvi passa per una transició des d’un model d’agricultura més global a un model agroecològic que revalorice els criteris socials, ambientals i de proximitat. Des dels Ajuntaments s’ha d’apostar per polítiques transformadores que permeten reimpulsar i dinamitzar de nou l’agricultura.

Em motiva especialment el problema mediambiental que estem vivint. El canvi climàtic es ja una realitat i és necessari caminar cap a una transició verda, amb noves polítiques de mobilitat i eficiència energètica més sostenibles que ens ajuden a combatre els efectes del canvi climàtic.

A més, pense que és necessari que les dones estiguem presents en la política si realment volem avançar cap a una societat més justa e igualitària on es posen en valor les cures, tan importants com són per al sosteniment de la vida.

Silla en Democràcia-Podemos és el projecte des d’on es pot portar a terme un canvi ecosocial real per a que Silla siga un poble més ecologista i més feminista, perquè ha demostrat comptar com ningú amb la participació ciutadana i cap canvi es pot portar a terme si no es compta amb la cooperació i sensibilització de la gent.

Quines polítiques vols desenvolupar si Silla en Democràcia-Podemos torna a conformar govern?

Polítiques feministes que ajuden a la conciliació familiar i que posen en valor les cures. Les dones som les que normalment ens fem càrrec de les tasques de cures, cuidant dels nostres menuts i del nostres majors. A més, moltes de nosaltres hem de compaginar aquestes tasques amb la nostra vida professional. Per això es important abordar polítiques que ajuden a la conciliació si volem avançar cap a un poble més igualitari, com el potenciar les escoles de 0-3 anys i extraescolars gratuïtes i la creació d’un Centre de Dia per als nostres majors. També habilitar un “Espai Dona” i dotar al poble amb una tècnica/tècnic d’igualtat per a aplicar polítiques d’igualtat de forma transversal i millorar aixina la qualitat de vida i la convivència de tot el veïnat.

A més, si volem que Silla siga un poble sostenible mediambientalment, que realment camine cap a eixe canvi ecosocial i eixa transició verda tan necessària, s’han d’abordar mesures com crear més zones verdes al poble, promoure l’agricultura local impulsant la gestió comú de terres, a través de la creació d’una oficina d’assessorament tècnic municipal i amb mercats agroecològics per a promocionar el producte local i de proximitat. Es necessari també la creació d’un pla de eficiència energètica i apostar per un urbanisme de proximitat sostenible si volem ajudar a combatre el canvi climàtic.

Eres nova en política institucional. Per què t’integres en SED-PODEMOS?

Des del moviment del 15M vaig tindre clar que era necessària una alternativa a la política que venia fent-se fins aquell moment. Estàvem immersos en una crisi econòmica profunda, on no paraven d’aflorar casos de corrupció i els politics no ens estaven donant solucions, no estaven escoltant al poble. Es necessitaven projectes municipalistes que obriren les institucions al poble i que escoltaren a la gent per a fer política. Silla en Democràcia es presentà como a eixa alternativa a Silla, vàrem obtindre un regidor i ha demostrat durant esta legislatura que és possible una nova forma de fer política totalment innovadora i coherent amb els principis democràtics, obrint l’ajuntament al poble i comptant amb la participació de la gent. Per la trajectòria de SED-PODEMOS, s’ha demostrat com la millor opció per a seguir avançant en Silla.

Com avalues la legislatura passada?

Ha sigut una legislatura on l’equip de govern que SED-PODEMOS ajudà a conformar amb PSOE, Compromís i Esquerra Unida, ha funcionat molt bé. S’han fet moltes coses al poble, des de tots els àmbits: participació, cultura, urbanisme, educació, transparència… Moltes d’estes coses s’han impulsat des de la participació ciutadana i pense que la gent en general està contenta amb tot el que s’ha aconseguit perquè ha vist que per primera vegada se l’escolta de veritat per a fer política.

Creus que se pot donar un govern multipartit que done continuïtat a la línea seguida en esta legislatura?

Doncs jo pense que sí, i així m’agradaria que fóra. I crec que eixe és el sentiment general del poble. Governar en coalició permet que hi haja acords entre els diferents partits que són positius per al poble.

Què es el que més te preocupa i que haja de ser tractat des de la política municipal?

La gent ha de tindre qualitat de vida i ha de veure satisfetes les seues necessitats al poble. Per això pense que és molt important continuar escoltant què és el que necessita la gent de Silla, comptant amb la seua participació.

A Silla es poden fer moltes coses des de la política, però el que realment em preocupa i crec que és necessari tractar d’immediat són polítiques reals que aborden el problema mediambiental i la recuperació de l’agricultura al nostre poble. El primer que m’agradaria abordar des de la política es una transició verda, per a que Silla siga un poble on es visca en equitat i sostenibilitat.

En Silla en Democràcia – Podemos, somiem en un poble més igual i més amable. I per això hem de posar la vida de la gent al centre de la economia i de la política si volem realment que Silla siga un poble on la vida meresca la pena ser viscuda.

Les mentires de “Los Verdes de Silla” (IV): subvenció al tir i arrossegament

[En valencià, més avant] Es una lástima que en estos tiempos de fake news, bulos y mentiras, Los Verdes de Silla sigan, en su línea de siempre, en la ola de la vieja política en lugar de tratar de dignificar la maltrecha política ejerciéndola desde la verdad y la honestidad: dicen que el gobierno local hemos concedido ya la subvención al tiro y arrastre en Silla. Es falso. Simplemente se contempla esa subvención en los presupuestos que aprobamos la semana pasada porque todavía no se sabe el resultado de la Encuesta Popular 2019 en la cual, por iniciativa del colectivo animalista del pueblo, se pregunta el sentir popular sobre esta práctica que ellos consideran maltrato animal. Estar en los presupuestos no significa que necesariamente se conceda esa subvención. Y es lógico hacerlo así porque, sencillamente, se deja abierta la posibilidad a la espera del resultado de la Encuesta Popular que se sabrá mañana. A partir del momento en que se cuente con ese resultado es cuando se podrá empezar a exigir a los partidos políticos que actúen de un modo u otro en relación a la consulta ciudadana. Y la subvención al tiro y arrastre, en caso de darse, debería volver a pasar por pleno. Es decir, que esa subvención no se ha concedido y simplemente se mantiene su posibilidad a la espera del resultado de la votación ciudadana.
 
De verdad que hay otra forma de hacer política. Merecemos algo mejor. Llevamos toda la legislatura demostrándolo desde Silla en Democracia. No hace falta intentar manipular a la gente. Con la verdad se funciona muchísimo mejor para una convivencia sana.
– – – – –
És una llàstima que en estos temps de fake news, bulos i mentires, Els Verds de Silla seguisquen, en la seua línia de sempre, fent vella política en lloc de tractar de dignificar la malparada política exercint-la des de la veritat i l’honestedat: diuen que el govern local hem concedit ja la subvenció al tir i arrossegament en Silla. És fals. Simplement es contempla esta subvenció en els pressupostos que aprovàrem la setmana passada perquè encara no se sap el resultat de l’Enquesta Popular 2019 en la qual, per iniciativa del col·lectiu animalista del poble, es pregunta el sentir popular sobre esta pràctica que ells consideren maltracte animal. Estar en els pressupostos no significa que necessàriament es concedisca esta subvenció. I és lògic fer-ho així perquè, senzillament, es deixa oberta la possibilitat a l’espera del resultat de l’Enquesta Popular que se sabrà demà. A partir del moment en què es compte amb eixe resultat és quan es podrà començar a exigir als partits polítics que actuen d’una manera o una altra en relació a la consulta ciutadana. I la subvenció al tir i arrossegament, en cas de donar-se, hauria de tornar a passar per ple. És a dir, que eixa subvenció no s’ha concedit i simplement es manté la seua possibilitat a l’espera del resultat de la votació ciutadana.
 
De veritat que hi ha una altra forma de fer política. Mereixem alguna cosa millor. Portem tota la legislatura demostrant-ho des de Silla en Democràcia. No fa falta intentar manipular a la gent. Amb la veritat es funciona moltíssim millor per a una convivència sana.

RECOLZEM LA VAGA FEMINISTA DEL 8M!

Este divendres 8M, qui estem a favor de la igualtat, de la conciliació i de la corresponsabilitat en les cures de la criança recolzarem la vaga feminista!
Per un món de llibertat i igualtat en la diversitat!
I front als retrògrads que diuen autèntiques burraes contra el feminisme i que volen a les dones sense drets i sense dignitat, calen paraules clares com les del nostre regidor Salva Mestre.
#RedéuQuèVaina #Cansinos #SeràPrecís #8M

PARTICIPA AL PROGRAMA ELECTORAL 2019: BÚSTIA COL·LABORATIVA

PARTICIPA EN LA NOSTRA BÚSTIA COL·LABORATIVA

El nostre programa electoral el fas tu! Per això hem habilitat una bústia col·laborativa en la nostra web on pots enviar-nos les teues idees i propostes. A través de la intel·ligència col·lectiva, entre tots i totes, fem un poble millor. ¡Participa!

PARTICIPA EN NUESTRO BUZÓN COLABORATIVO

¡Nuestro programa electoral lo haces tú! Por eso hemos habilitado un Buzón Colaborativo en nuestra web para que puedas enviarnos tus ideas y propuestas. A través de la inteligencia colectiva, entre todos y todas hacemos una ciudad mejor. ¡Participa!

 

participaprograma

Municipalització servei neteja edificis públics: Salva Mestre marca la posició de SED

[En castellano, más abajo] En l’últim ple de l’Ajuntament, Salva Mestre va marcar amb claredat la posició de «Silla en Democràcia» i votàrem a favor de municipalitzar la gestió del servei de neteja dels edificis públics. Desgraciadament, l’aprovació va perillar pel joc demagògic al que sempre juga el senyor Antonio Navarro d’Els Verds de Silla, ja que es va negar a incloure una xicoteta esmena en la proposta per aclarir que el procés de municipalització hauria d’iniciar-se una vegada es compte amb tots els informes de viabilitat necessaris. D’eixa manera, la proposta s’hauria aprovat potser fins i tot per unanimitat. El que perseguien Els Verds de Silla no era, per tant, municipalitzar el servei, sinó que se li votara en contra per fer soroll acusant als demés de no voler municipalitzar serveis. La veritat és que quan SED hem lluitat per remunicipalitzar l’aigua, hem vist com Els Verds de Silla s’amagaren i s’abstingueren en la votació (al minut 2’05 es veu com la oposició en bloc es va abstindre) on podrien haver defensat la remunicipalització; es més, utilitzaren la qüestió per intentar dividir més al govern, en compte de centrar-se en fer força a favor de la remunicipalització. És una llàstima que el senyor Navarro haja dedicat la legislatura a intentar liderar la oposició que ha compartit amb la opció conservadora, la impostora i la retrògrada en compte de treballar en positiu amb l’equip de govern per millorar Silla.
Ací ho explica el nostre regidor Salva Mestre: clica en Video.
– – – – – – – – – – – – – –
En el último pleno del Ayuntamiento, Salva Mestre marcó con claridad la posición de «Silla en Democràcia» y votamos a favor de municipalizar la gestión del servicio de limpieza de los edificios públicos. Desgraciadamente, la aprobación peligró por el juego demagógico al que siempre juega el señor Antonio Navarro de Los Verdes de Silla, ya que se negó a incluir un pequeña enmienda en la propuesta para aclarar que el proceso de municipalización debería iniciarse una vez se cuente con todos los informes de viabilidad necesarios. De esa manera, la propuesta se habría aprobado quizá incluso por unanimidad. Lo que perseguían Los Verdes de Silla no era, por tanto, municipalizar el servicio, sino que se le votara en contra para hacer ruido acusando a los demás de no querer municipalizar servicios. La verdad es que cuando SED hemos luchado por remunicipalizar el agua, hemos visto como Los Verdes de Silla se escondieron y se abstuvieron en la votación (en el minuto 2’05 se ve cómo la oposición en bloque se abstuvo) donde podrían haber defendido la remunicipalización; es más, utilizaron la cuestión para intentar dividir más al gobierno, en lugar de centrarse en hacer fuerza a favor de la remunicipalización. Es una lástima que el señor Navarro haya dedicado la legislatura a intentar liderar la oposición que ha compartido con la opción conservadora, la impostora y la retrógrada en vez de trabajar en positivo con el equipo de gobierno para mejorar Silla.
Aquí lo explica nuestro concejal Salva Mestre: clica en Vídeo.

LES MENTIRES DEL PSOE SILLA: la remunicipalització de l’aigua

És una gran decepció el fet que ens hem vist obligats a dedicar un article de la nostra sèrie “Les mentires de…” al PSOE Silla, què és un company nostre de govern amb qui estem treballant al llarg d’esta legislatura per realitzar un canvi important al poble després de la darrera legislatura inoperant del PP. Però no hem tingut més remei que fer-ho, donada la flagrant distorsió que el PSOE Silla fa de la nostra posició sobre el tema de la gestió de l’aigua en el seu espai reservat al darrer “El Punt de Silla”.

L’objectiu de PSOE amb esta publicació és alarmar i atemorir a la població enfront de la idea de seguir un full de ruta per a la remunicipalització de l’aigua en Silla, i intenta fer-ho amb deformacions dels fets i mitges veritats.

Tal com pot apreciar-se en la imatge publicada (que reproduïm al davall), el PSOE Silla fa algunes afirmacions per intentar aixina justificar-se en la seua posició de seguir privatitzant la gestió de l’aigua per 25 anys més amb unes nefastes condicions contractuals per als interessos del veïnat de Silla. Les rebatirem una a una i de forma sintètica per facilitar-li la comprensió a tothom:

¿Sabes qué supone remunicipalizarel agua en Silla como propone Esquerra Unida de Silla y Silla en Democracia?

1. Pagar un canon de 5 millones de euros a la empresa actual dejando nuestra población en la ruina.

Fals. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble volem arruïnar el poble. La realitat és que els 5 milions s’han de pagar si o si, se remunicipalitze el servei o no, perquè eixos 5 milions són el que encara resta per pagar del deute que l’Ajuntament va assumir en el moment de privatitzar la gestió de l’aigua en el 2004. I, d’una forma o d’una altra, ho pagarem entre tot el veïnat a través del nostre rebut de l’aigua al llarg de molts anys, a poc a poc, com de fet ja ve fent-se des del 2004. Saldar el deute de colp amb l’actual empresa que gestiona l’aigua pot fer-se o bé perquè els 5 milions els pose de colp la nova empresa a qui PSOE i COMPROMIS volen adjudicar el servei de l’aigua, o bé perquè els pose l’Ajuntament assumint un préstec bancari que no tindria per què repercutir en el deute comptable de l’Ajuntament si s’utilitza la fórmula jurídica adequada. Això no arruïna a l’Ajuntament, ni en un cas ni en l’altre, perquè el pagament d’eixos diners es repercutiran al veïnat qui, com sempre, seguiríem pagant a poc a poc eixe import en les nostres factures.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

2. Eliminar el Conservatorio de Música porque la ley no nos deja tener dos organismos públicos.

Fals i alarmista. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble volem acabar amb el Conservatori, el qual és un element imprescindible per a la vida educativa i cultural del poble. Això, segons els informes de Secretaria de l’Ajuntament, seria necessari únicament si es decidira remunicipalitzar de forma immediata i mitjançant la creació d’una empresa pública. Però això és tan sols una de les possibilitats i, òbviament, no és la que nosaltres proposem. Hi ha altres solucions per mantindre un full de ruta remunicipalitzador sense necessitat de posar en perill l’existència del Conservatori.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

3. Subir el precio del agua para pagar el canon de 5 millones y el aval a la nueva empresa (puede que sea de un millón de euros).

Fals. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble volem apujar el preu de l’aigua, quan això resultaria pràcticament segur precisament amb la gestió privada que el PSOE defensa. El cànon de 5 milions el pagarem a poc a poc sempre el veïnat de Silla a través del rebut de l’aigua, amb gestió privada o municipal. Tenint això en compte, la factura sempre serà més cara amb gestió privada que amb gestió pública, perquè l’empresa privada busca un marge de benefici que la gestió pública revertiria directament en la renovació i millora de la infraestructura de la xarxa de subministrament i sanejament d’aigua al poble. Això significa que, amb la gestió pública, la qualitat del servei milloraria en tots els sentits encara que el rebut de l’aigua es mantinguera igual perquè s’estalviaríem el marge de benefici privat que perseguix l’empresa privada. I és que més qualitat a igual preu significa, de fet, que l’aigua ix més barata. Una millor relació qualitat-preu és possible si deixem d’assumir el marge de beneficis que tota empresa privada perseguix.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

El més trist de tot açò és que eixos 5 milions no varen ser destinats en el seu moment a renovar la xarxa de subministrament i sanejament d’aigua, com haguera sigut oportú. Per això, ara tenim una xarxa que s’està quedant vella i amb cada vegada més perill d’anar donant més problemes, la qual cosa obligaria a fer un esforç econòmic important per recuperar 14 anys d’abandonament en la renovació de les infraestructures de la xarxa d’aigua municipal si no es comencen a prendre ja les mesures adequades amb una bona gestió integral i pública de l’aigua al nostre poble.

4. Ir en contra de todos los informes técnicos y jurídicos que han emitido los técnicos municipales. Estos informes serían prueba judicial contra el Ayuntamiento de Silla por incumplirlos.

Fals. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble anem en contra de la legalitat, quan la veritat és que cap sentència judicial obliga a adjudicar i els mateixos informes avalen que la remunicipalització és possible en qüestió d’un màxim de 4 anys. A més a més, el PSOE Silla vol ignorar l’imprescindible informe de l’enginyera de l’Ajuntament que deixa molt clar que les condicions contractuals establertes originalment en 2004, i que s’aplicarien també ara a l’adjudicació que preten el PSOE Silla, no responen a les necessitats actuals de la població. Estan desfasades i obsoletes. A més a més, també les condicions administratives d’eixes antiquades condicions contractuals del 2004 impedirien el control i seguiment del servei de l’aigua tal com ho permetrien unes condicions contractuals renovades a hui en dia, 2018. Aixina no és defensar amb responsabilitat política l’interés general.

La resta d’informes de Secretaria de l’Ajuntament el que diuen és que no es podria remunicipalitzar fins a 2022 (moment en què s’acabaria el pla d’ajust econòmic al qual està sotmés l’Ajuntament). I cap sentència judicial obliga a adjudicar immediatament a cap empresa. Per tant, una via sensata que proposem com a possibilitat de consens és adjudicar el servei a una empresa privada però no per 25 anys com vol el PSOE Silla sinó per un màxim de 5 anys, amb unes bones condicions contractuals actualitzades a les necessitats actuals del poble en tots els sentits. Mentrestant, es podria desenvolupar tot el necessari, amb nombrosos estudis tècnics i financers, per preparar la remunicipalització de l’aigua en el termini d’aproximadament uns 5 anys.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

5. Enfrentarse a demandas millonarias de las dos empresas en litigio.

Injustificadament alarmista. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble som uns inconscients que no avaluem correctament els riscos. El fet és que, siga quina siga la decisió, les dos empreses confrontades per la gestió privada de l’aigua en Silla interposaran demandes judicials si s’adjudica a l’altra. Si s’adjudica a una empresa, l’altra demandarà. Però això no significa que tinguen raó ni que cap jutge vaja a donar-los la raó (de fet, fins al moment el jutge no ha donat mai la raó a l’empresa demandant, perquè no li ha concedit l’adjudicació com ell volia sinó que tan sols ha dictaminat, per dos vegades, que s’havia de repetir el procediment). No hi ha cap camí sense demandes judicials, inclosa la que defensa el PSOE Silla.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

6. Subir impuestos para pagar la quimera de Esquerra Unida de Silla y Silla en Democracia y por supuesto eliminar dotación presupuestaria en todo lo que hemos avanzado: educación, bienestar social, deporte, asociacionismo…

Fals. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble volem acabar amb l’educació, l’esport, l’associacionisme, el benestar social, etc. Sense més. No hi ha cap relació entre avançar en un full de ruta remunicipalitzador, amb una possible adjudicació a empresa privada per un temps limitat de vora 5 anys, i una possible pujada d’impostos. Açò és simplement fals i demostra a les clares el talant alarmista i demagògic d’esta publicació del PSOE Silla. Per remunicipalitzar, no cal pujar impostos.

I és que el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

* * *

La responsabilitat política exigix defensar els interessos de tot el veïnat per damunt de qualsevol altra consideració. I els discursos demagògics i alarmistes no ajuden ni a transmetre les coses com són a la gent ni a crear un bon clima polític de negociació i enteniment. Confiem a poder acordar una solució de consens amb els grups polítics de l’equip de govern i, idealment, també de l’oposició per mantindre un full de ruta remunicipalitzador sobre la gestió de l’aigua en Silla.

Conclusió:

– Nosaltres no proposem necessàriament la remunicipalització immediata. Contemplem la possibilitat de traure unes noves condicions contractuals actualitzades per adjudicar a una empresa privada la gestió de l’aigua per un termini aproximat de 5 anys. En eixe temps, hi ha temps per preparar com deu mana les condicions òptimes per a remunicipalitzar mentre la gestió privada amb noves condicions contractuals actualitzades seria molt millor que l’actual per a l’interés general de la població. Per a seguir este full de ruta, el consens entre totes les forces polítiques del poble, en govern i en oposició, seria més que recomanable.

– Cap sentència judicial ens obliga a seguir privatitzant l’aigua per 25 anys més amb unes condicions contractuals, tècniques i econòmiques, que estan obsoletes i no responen a les necessitats del poble.

– Els 5 milions de deute a pagar a Hidraqua s’hauran d’afrontar tant si se remunicipalitza com si s’adjudica a Aigües de València.

– El preu del rebut té moltes més opcions de ser més barat amb gestió pública que no privada. Encara que sempre hi hauria que prioritzar la qualitat del servei, en totes les seues dimensions, per damunt del preu, i sempre amb atenció als casos de pobresa i exclusió social que sempre se poden tractar millor amb una gestió pública per garantir l’accés a l’aigua universal tal com es mereix este dret fonamental que la ONU, en 2010, va declarar essencial per a la garantia efectiva de la resta de drets humans.

* * *

Ací està la publicació demagògica del PSOE Silla:

LES VERITATS DE L’AIGUA

Per Salvador Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació de l’Ajuntament de Silla

El senyor Josep Melero, representant polític de Compromís Silla, ha escrit recentment un article amb el títol «Les mentires de l’aigua». Responent a cites d’eixe article, nosaltres, per contra, exposarem «Les veritats de l’aigua».

La qüestió de l’aigua en Silla és certament un problema molt gros. És, sens dubte, la qüestió més complexa a la que hem hagut d’enfrontar-nos com a partit polític local i membres del govern local. No és un tema per a «tocar d’oïda». Si se vol ser responsable amb la responsabilitat de ser representant polític, cal llegir-se els centenars i centenars de folis que conformen tot l’expedient. Cal, a més a més, consultar amb diversos experts sobre la matèria (experts tècnics i jurídics). I pegar-li moltes voltes per a aprofundir en la comprensió del problema, trobar la millor solució per al poble i intentar preservar el dret fonamental per a la vida que és l’aigua de la millor forma possible per a l’interés general.

Amb això, el que cal és actuar amb responsabilitat i intentar explicar-ho a la gent. Per això hem fet últimament algunes xarrades i debats sobre la qüestió que han sigut publicades en xarxes socials. Ara, a més a més, considerem necessari intentar aclarir els embolics que presenta l’article del representant de Compromís sobre la qüestió de la remunicipalització de l’aigua en Silla.

Procedirem citant extractes significatius de l’esmentat article i responent-los sistemàticament. Confiem que açò servisca per a que, al menys, algunes veïnes i veïns de Silla puguen alcançar una comprensió del problema suficientment bona com per a formar-se el seu propi criteri.

Article de Melero«Darrerament s’ha suscitat una polèmica arran l’intent d’adjudicació del servei d’aigua potable a Silla per part del govern.»

Resposta: Açò és clarament inexacte. L’intent d’adjudicació no ha sigut del govern, sinó de dos dels quatre grups polítics que conformen el govern. De fet, eixe intent d’adjudicació per part del PSOE i Compromís ha trencat un dels punts del pacte de govern plasmat en el document “Acord per Silla” que diu:

“Remunicipalització dels serveis

Defensem la importància de la gestió pública en sectors estratègics de l’activitat econòmica.

Estudiar la viabilitat i valorar les possibilitats de remunicipalitzar els serveis.”

Article de Melero«5. Juny de 2015 entra a governar el govern actual composat pel PSOE, Compromís, SED i EU. En les negociacions del pacte de govern Esquerra Unida posa com a condició que s’exploren totes les vies per a re municipalitzar el servei de l’aigua, … cosa que s’accepta …per la resta de forces que composen l’actual govern tot i sabent del perill que corríem de no complir una sentència i una proposta tècnica que encara estava damunt la taula.»

Resposta: Ací hi ha una contradicció evident en el discurs del regidor Melero que revela la intenció d’instrumentalitzar sense rigor l’autoritat del jutge per intentar justificar la privatització de l’aigua en Silla per 25 anys més. En el punt 4 del seu article afirma:

“L’any 2015 torna a eixir una sentència anul·lant l’adjudicació de 2010 i obligant l’Ajuntament de Silla a tornar a convocar Mesa de Contractació i repetir tot el procediment.”

I esta afirmació és correcta, perquè el que fa la sentència judicial és, precisament, obligar a reiniciar el procediment des del moment de l’avaluació tècnica de les propostes de les empreses interessades en la Mesa de Contractació. Però després, al punt 5, afirma:

“[…] sabent del perill que corríem de no complir una sentència i una proposta tècnica que encara estava damunt la taula.”

No hi havia perill de no complir una sentència judicial perquè, com ja s’havia dit, la sentència ja estava complida, simplement, al convocar novament la Mesa de Contractació.

És molt important assenyalar esta contradicció en el discurs del representant de Compromís Silla, perquè el que intenta és justificar la seua postura de seguir privatitzant l’aigua en Silla amb un argument d’autoritat que fracassa. Intenta fer vore que el jutge ens força a adjudicar. Però la veritat incontestable és que el jutge no obliga a adjudicar ni tampoc obliga, amb més motiu, a adjudicar a una empresa en concret. Tampoc pot obligar a adjudicar a la proposta de la Mesa de Contractació perquè qui adjudica és la instància política (el ple de representants polítics) i no la instància tècnica (la Mesa de Contractació, que és prèvia al ple). Si necessàriament s’haguera d’adjudicar segons la proposta que eleva la Mesa de Contractació aleshores no hi hauria necessitat de votar-ho en sessió plenària. El que passa (i açò és important) és que si el ple adjudica en un sentit distint al de la proposta de la Mesa de Contractació aleshores ho ha de motivar adequadament, justificar-ho amb rigor. I això és aixina perquè l’administració no pot ser arbitrària ni capritxosa, però això tampoc significa que el criteri tècnic siga irrefutable per al criteri polític. Si aixina fora, repetisc, la llei no permetria als polítics decidir en votació plenària i s’adjudicaria directament segons el criteri de la Mesa de Contractació tècnica.

¿Què significa açò en relació a les sentències judicials? Significa que quan els jutges han tombat les adjudicacions de 2004 i de 2010 i han dictaminat (per dos vegades) que el procediment s’havia de retrotraure al moment de la Mesa de Contractació, el que estan fent és assumir que les adjudicacions efectuades pels polítics en sentit contrari al de la Mesa de Contractació no han estat suficientment motivades i justificades. Podria ser que eixes adjudicacions hagueren estat ben justificades i, per tant, els jutges no les haurien anul·lades.

Per tant, és absurd pretendre que la sentència judicial no deixa més remei que adjudicar a Aigües de València. Això és fal·laç i no resistix una mínima anàlisi amb un mínim de rigor. Per cert: eixe ha sigut l’argument que el PP ha sostingut sempre repetidament i que ara el representant de Compromís, sorprenentment, també adopta.

Article de Melero«Tant va ser el nostre compromís, érem un govern jove i amb energia, que malgrat que ens arriba un Auto per part del jutjat forçant-nos a complir la sentència en una junta de govern acordem portar endavant totes les actuacions necessàries per tal d’explorar la possibilitat de re municipalitzar el servei municipal de l’aigua fent cas del nostre acord de govern i foren quines foren les conseqüències. Com era d’esperar Aigües de València recorre davant el jutge la nostra decisió però el jutge en un nou Auto indica que l’Ajuntament de Silla té dret a explorar la via de la re municipalització, i que si aquesta fos possible, estaria en el seu dret a no adjudicar a Aigües de València.»

Resposta: I altra vegada, el representant de Compromís torna a instrumentalitzar demagògicament la figura del jutge. El jutge mai ha dit res semblant a «si la remunicipalització fos possible, aleshores l’Ajuntament de Silla estaria en el seu dret a no adjudicar a Aigües de València». Això és una flagrant manipulació absolutament inacceptable que intenta el regidor Melero per justificar el seu recolzament irresponsable a seguir privatitzant l’aigua en Silla per 25 anys. L’auto del jutge l’únic que feia era instar a l’Ajuntament a complir amb la sentència seguint la reclamació de l’empresa Aigües de València, la qual li al·legava al jutge que se li havia d’adjudicar a ella el servei de l’aigua. Des de l’Ajuntament se li va respondre i el jutge va dictaminar de forma definitiva que, efectivament, la sentència ja estava complida des del moment en que el procediment s’havia reiniciat, però que adjudicar o no adjudicar era una qüestió que quedava fora de la seua responsabilitat. Dit d’altra manera: no hi ha cap jutge pendent de si l’Ajuntament de Silla adjudica o no a Aigües de València o a qui siga, o de si no adjudiquem o deixem d’adjudicar a qui siga, hui o demà. I és que els polítics tenim la llibertat contemplada per la llei de prendre les decisions que considerem millors per al poble les quals, això si, han d’estar ben fonamentades per tal de no incórrer en arbitrarietats. I el fet és que hi ha motius de sobra per a renunciar al procediment actual i plantejar-se altres vies de forma fonamentada i ben motivada.

Per il·lustrar tot açò documentalment i amb claredat, ací està l’extracte essencial de la sentència de la última sentència del jutge:

sentencia

Per llegir la sentència sencera, que és curteta:

https://www.dropbox.com/s/1jukp9v4vig16af/Sentencia%202017.pdf?dl=0):

Article de Melero: «[…]malgrat que el jutge ens donava la possibilitat d’explorar la via de re municipalitzar no ens donava tot el temps del món, i el acompliment de la sentència en un sentit o un altre venia condicionat per la possibilitat o no, tant des del punt de vista jurídic com econòmic, de poder revertir el servei de l’aigua a mans públiques.»

Resposta: Insisteix el representant de Compromís en la manipulació abans explicada: el jutge no condicionava cap decisió sobre l’adjudicació al fet de poder o no poder remunicipalitzar. L’únic que han dit els jutges fins el moment, sempre, és que el procediment s’havia de reiniciar des del moment de la Mesa de Contractació. I quan l’empresa Aigües de València ha reclamant al jutge que l’aplicació de la sentència implicava que se li havia d’adjudicar a ella la gestió de l’aigua, el jutge ha dit que no, que això ja queda fora de l’abast de l’execució de la sentència.

Article de Melero«I que deien els informes de la Secretaria i la Intervenció general? Doncs fins a 8 ocasions ens han dit que donat l’estat econòmic en que es troba l’Ajuntament de Silla, intervingut per l’Estat Espanyol fins l’octubre de 2016, amb plans de sanejament obligats a fer-se per part del Govern d’Espanya i amb períodes de pagament a proveïdors per damunt del que marca la llei, NO era possible la creació d’una empresa pública que es fera càrrec de la gestió del servei d’aigua potable i clavegueram, i que per tant i amb l’obligació damunt la taula de complir la sentència l’única opció era, i és, elevar al Ple de l’Ajuntament la proposta de la Mesa de Contractació de 2015 i adjudicar el servei a Aigües de València.»

Resposta: Torna a insistir-se en la fraudulenta idea que hi ha una sentència judicial esperant ser complida. Això és fals. La sentència ja està complida des del moment en que el procediment se reinicia en 2015. Al respecte dels informes de secretaria, el que diuen és que, al seu entendre, l’Ajuntament no complix amb els requisits legals que imposa la llei Montoro per a poder remunicipalitzar. En eixe cas, el més sensat seria renunciar al procediment que penja des del 2004 i plantejar-se una nova adjudicació a gestió privada amb un curt termini de temps (per un màxim de 5 anys) però actualitzant les condicions contractuals a data de hui (2018), tant des del punt de vista tècnic com administratiu, que permeten defensar com deu mana l’interès general del poble i les seues necessitats actuals. Eixes necessitats actuals de la població, tal i com indica l’informe de l’enginyera municipal, no són ja les que contemplaven les condicions contractuals establertes en els plecs de condicions tècniques i administratives del 2004 amb les quals pretenen PSOE i Compromís Silla adjudicar a Aigües de València. .

Amb una nova adjudicació a gestió privada per un màxim de 5 anys que no ens hipoteque al poble per a 25 anys més amb unes condiciones nefastes es podria plantejar un full de ruta sensat per a poder a mig termini remunicipalitzar amb totes les garanties legals, tècniques, administratives i econòmiques.

Article de Melero: «Tanmateix, i al llarg dels seus informes, ens adverteixen de les possibles conseqüències penals per als membres del govern de no fer-ho…»

Resposta: Açò és fals. No hi ha cap informe que detalle quines podrien ser les conseqüències penals per als representants polítics en funció del sentit del seu vot en el moment en que se vota l’adjudicació en sessió plenària de l’Ajuntament. A estes altures, la típica estratègia de «que viene el coco y te comerá» fa vergonya aliena. Ja som tots majorets.

De fet, això ja ho va intentar Isidro Prieto, ex-representant del PP Silla, al final de l’anterior legislatura quan el PP també volia adjudicar a Aigües de València. Va amenaçar a la resta de representants polítics del ple que si no votaven a favor incorrerien en delicte de prevaricació i tindrien responsabilitats penals. El mateix senyor Melero no es va creure eixa amenaça ja que, pel que consta en les actes del ple, es va bstindré en eixa votació. Cal recalcar que amb el seu vot, sumat als del PP, s’haguera pogut adjudicar a Aigües de València. Malgrat això, al senyor Melero cap jutge l’ha imputat per prevaricació. I és que eixa amenaça no se sosté. Sorprén, per tant, que ara siga el senyor Melero qui reprenga eixe discurs, perquè la veritat és que als informes de Secretaria de l’Ajuntament no apareix en cap lloc que qui no vote a favor d’Aigües de València vaja a patir conseqüències penals.

Article de Melero“…i ens recorden [els informes] que, en cas de que no adjudicarem i acceptant les nostres possibles responsabilitats ulteriors continuarem endavant amb la re municipalització, hauríem de pagar-li a l’empresa Aquagest [Hidraqua] entre 5 i 8 milions d’euros, diners que havia entregat l’empresa al seu moment a l’Ajuntament de Silla com a cànon de concessió per 25 anys de contracte…»

Resposta: Açò és inexacte. Eixos 5 milions i pico d’euros se li hauran de tornar si o si a Hidraqua en el moment en que se li lleve la gestió de l’aiguaen Silla que ara continua fent «en precari» (és a dir, sense adjudicació en vigor, perquè la llei obliga a l’empresa a seguir garantint un dret fonamental com és el servei de l’aigua encara que l’adjudicació estiga anul·lada). A Hidraqua se li pot llevar la gestió de l’aigua perquè se remunicipalitze o perquè se li adjudique a l’altra empresa (Aigües de València). En el moment en que se done qualsevol dels dos casos hi ha que tornar-li els diners. Si el que se dóna és que se li adjudica a Aigües de València, aleshores serà Aigües de València qui posarà eixos 5 milions de nou en concepte de cànon concessional a favor de l’Ajuntament (com els va posar Hidraqua en el moment en que se li va adjudicar la gestió). Si se remunicipalitza, aleshores haurà de ser l’Ajuntament. En qualsevol dels dos casos, a la definitiva, és el poble qui pagarà els 5 milions, perquè en cas que ho assumira Aigües de València, òbviament, ho repercutirà en les factures de tot el veïnat.

El regidor de Compromís, per tant, sembla voler suggerir que amb l’adjudicació a Aigües de València ens evitem pagar els 5 milions, i això és fals. I és que, en cas de remunicipalitzar, eixos 5 milions s’assumirien en forma de crèdit bancari que hauria d’anar amortitzant-se al llarg del temps i repercutint-se en les factures del veïnat, exactament igual que faria l’empresa privada. Per tant, en este sentit, no hi ha una vertadera diferència entre una cosa i l’altraEl problema dels 5 milions està ahí, és un problema heretat, i siga d’una manera o de l’altra, l’haurem de pagar a poc a poc tots els veïns i veïnes de Silla. Per tant, esta qüestió no justifica adjudicar a Aigües de València.

Si que és cert que, en cas de remunicipalitzar, no és el mateix que eixos 5 milions els assumisca directament l’Ajuntament a que els assumisca una empresa pública depenent de l’Ajuntament, perquè la primera opció li carrega el deute directament a la comptabilitat de l’Ajuntament i la segona opció no. Això hi ha que tindre en compte en el conjunt del panorama per a prendre les millors decisions.

Article de Melero«[Pagar-li a l’empresa Aquagest [Hidraqua] entre 5 i 8 milions d’euros] resultava impossible per a l’Ajuntament atès la seua incapacitat d’endeutar-se per la situació econòmica en la que es troba…»

Resposta: Això no és correcte. El problema per a remunicipalitzar no és el possible deute. Es un problema, evidentment, però no és allò que impedisca remunicipalitzar. La capacitat d’endeutament actual de l’Ajuntament permetria assumir directament eixe deute, la qual cosa, sens dubte, duria al límit la capacitat d’endeutament de l’Ajuntament segons la vigent llei Montoro (la qual, per cert, pot caure d’un moment a l’altre amb el nou govern del PSOE recolzat per PODEMOS i altres ; en eixe moment, la remunicipalització seria possible molt més ràpidament). El problema en este sentit és altre: evitar que el deute es carregue a la comptabilitat de l’Ajuntament és, òbviament, millor que el contrari.

Article de Melero«A més [els informes] ens adverteixen, que en cas de constituir l’empresa pública contradit els seus informes, hauríem de tancar el Conservatori Professional de Música de Silla atès que una mateixa institució no pot tindre una empresa pública i un organisme autònom com és el cas del conservatori.»

Resposta: Açò és el que diuen els informes de Intervenció de l’Ajuntament, efectivament. Per evitar este problema seria tan senzill com fer una gestió directa des de l’Ajuntament, sense empresa pública ni organisme autònom. Poder es podria. Encara que és cert que seria una solució delicada que presenta altres complicacions i que potser no la fan la més recomanable. Però, novament, el representant de Compromís seguix espantant fantasmes en compte d’aclarir la situació perquè este punt tampoc és clau per a no poder remunicipalitzar segons el criteri dels informes de Secretaria de l’Ajuntament.

Article de Melero«Per altra banda el informe de PWC [consultora especialitzada externa contractada per l’Ajuntament de Silla per a fer un estudi sobre la viabilitat de la remunicipalització de l’aigua] ens indicava que és possible re municipalitzar, sempre i quan se complisquen tots els requisits legals, no és el cas com s’ha vist, i que els milions d’euros a pagar a l’empresa Aquagest [Hidraqua] els podríem carregar al rebut de l’aigua, es a dir demanar-los al banc i carregar-li’ls al poble en el rebut fins que els pagarem, cosa que feia inviable, i així ho posen de manifest, baixar ni un euro el preu de l’aigua a Silla, almenys, en els pròxims 15 anys.»

Resposta: Este paràgraf mescla coses i crea confusió en compte d’aclarir.. Hi ha tres aspectes a comentar al respecte:

1 – L’informe de PWC conclou que si que és possible remunicipalitzar i que si que és possible fer-ho ja. No diu que no se complisquen els requisits legals. En açò, esta consultora especialitzada en processos de remunicipalització no concorda amb el criteri dels informes de Secretaria de l’Ajuntament. Els requisits legals fonamentals pels quals estos informes de Secretaria entenen que no se pot remunicipalitzar són dos: que l’Ajuntament està sotmés a un pla d’ajust econòmic fins a la fi de 2021 i que el període mitjà de pagament de l’Ajuntament no és inferior als 30 dies. Açò significa que hi ha dos escenaris futurs on se podria remunicipalitzar, si atenem al criteri de la Secretaria de l’Ajuntament: quan arribàrem a 2022 (i s’acabara el pla d’ajust a més dec comptar ja amb un període mitjà de pagament inferior a 30 dies) o quan se derogara la llei Montoro que establix les actuals limitacions que Secretaria entén que impossibiliten actualment la remunicipalització.

Esta situació presenta un panorama en el qual, per tal de no anar contra els informes de Secretaria en aquelles limitacions legals que entenen que hi ha, podria adjudicar-se una nova gestió privada per tan sols uns pocs anys fins que l’horitzó legal s’aclarira (2022). Òbviament, com ja hem indicat, això permetria també desfer-se d’unes condicions contractuals obsoletes i desactualitzades (daten del 2004) que no responen a les necessitats actuals del poble i deixen la gestió de l’aigua sense un control i seguiment adequat.

2 – Sembla que el representant de Compromís vullga suggerir que si s’adjudica la gestió de l’aigua a Aigües de València el rebut de l’aigua baixarà? I sembla suggerir que Aigües no hauria de fer-se càrrec dels 5 milions si se li adjudica la gestió? La realitat és que si se li adjudica a Aigües de València, el que farà esta empresa serà demanar un crèdit al banc per a pagar eixos 5 milions d’euros i després repercutir-los en els rebuts, exactament igual que si la gestió l’assumira l’Ajuntament. De fet, si la gestió és pública, podrien passar dos coses: que el rebut baixe perquè no hi ha que satisfer el marge de beneficis pel qual treballa l’empresa privada o que el rebut es mantinga igual però augmente la qualitat del servei perquè amb eixos diners es puga per fi renovar les infraestructures de la xarxa de l’aigua com no s’ha estat fent fins el moment.

3 – Sembla que el representant de Compromís vullga suggerir que l’informe de PWC afirma que si se remunicipalitza l’aigua aleshores el preu de l’aigua no podrà baixar en els pròxims 15 anys (suggerix que potser amb Aigües de València si podria??). Això és inexacte. PWC el que fa és agarrar les dades de beneficis que li dona la empresa que gestiona actualment l’aigua en Silla (Hidraqua) i assumir-les com a bones. Sobre el fet de donar per bones eixes dades, PWC fa un càlcul de rendibilitat. La conclusió és que la gestió pública és més rentable. Però diu més, PWC. El que diu és que la xarxa de distribució i sanejament de l’aigua en Silla du molts anys sense renovar-se adequadament i que totes eixes inversions que no s’han fet ara s’haurien de solucionar el més prompte possible. Això implica inversió de diners. Per eixe motiu, i sobre el fet de donar per bones les dades de rendibilitat de l’empresa privada, indica que potser els ingressos haurien d’augmentar-se per tal de fer front a estes necessitats d’inversió extra per a la renovació de la xarxa de l’aigua. Bé podria passar que al gestionar directament el servei ens trobàrem que en realitat els beneficis són majors que el que comunica l’empresa privada i que ni tan sols faria falta pujar el rebut. No és la primera vegada que al recuperar la gestió pública d’un servei privatitzat resulta que els beneficis eren molt majors del que comunicaven les empreses gestores privades.

Article de Melero«Quin és doncs el benefici per al poble de Silla i per a l’Ajuntament vistos tots els informes? L’opinió de qui els escriu és que donades les circumstàncies, els entrebancs legals, i les possibles responsabilitats penals en les que incorreríem els regidors que contradiren el jutge i el seu requeriment d’acompliment de sentència, el benefici és NINGÚN, ni per al interès general, ni per a la butxaca del poble, ni per als regidors que hem de prendre aquesta decisió.»

Resposta: Sorprèn que, novament, el representant de Compromís torne a caure en flagrant inexactitud sobre el tema de la sentència judicial. Ja hem explicat abans amb tota claredat cóm el criteri del jutge ja està complit i ben complit. Ningú té intenció de contradir a cap jutge perquè el seu criteri ja s’ha aplicat des del moment en que el procediment es va retrotraure, per última vegada, al moment de la Mesa de Contractació en 2015. Sembla que la figura del jutge li serveix al representant de Compromís per seguir jugant al «que viene el coco y te comerá». El jutge en qüestió, molt probablement, se’n riuria d’esta manipulació.

Article de Melero«Finalment, quedava una última opció, i que no era un altra que renunciar a l’adjudicació, una figura legal que contempla la llei quan per exemple les condicions en les que anava a adjudicar-se un servei han canviat pel pas del temps o per qualsevol altra qüestió. En aquest cas, i com que han passat 14 anys des de que va començar tot aquest lio, les coses han canviat substancialment. Per exemple, la xarxa de pluvials que era una cosa que havia de fer l’empresa adjudicatària del servei, ja està feta en gran part gràcies a la Generalitat i l’esforç de l’actual govern. En aquest context preguntàrem als serveis tècnics de l’Ajuntament si la renúncia podria ser una opció, i una vegada més, ens van contestar que NO.»

RespostaLa renúncia és sempre una opció per a l’administració pública.Sempre. Perquè el seu objectiu és preservar l’interès general de la població. La única cosa que cal és que estiga ben motivada i justificada. I en les actuals circumstàncies, hi ha motius i justificacions de sobra per a renunciar.Caldria preguntar-se fins quin punt és cert això de que l’administració sempre té la opció de renunciar. És més senzill del que sembla respondre a esta pregunta. Hi ha prou, simplement, amb citar textualment l’article 17 del plec administratiu que regula les condicions contractuals de l’adjudicació de la gestió privada del servei de l’aigua que se va fer en 2004. Diu aixina:

Article 17.1: El Ple de l’Ajuntament, a la vista de la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació conforme l’establert als articles 81 i 88 TRLCAP, resoldrà l’adjudicació del contracte, o si és procedent podrà declarar-ho desert, motivadament.”

A banda d’este recurs, a més a més, és ben cert que hi ha d’altres, tal com plantejàrem en les propostes d’acord al ple en el qual el PSOE i Compromís varen intentar aprovar l’adjudicació a Aigües de València.

És evident, per tant, que les mateixes condicions contractuals establertes en el 2004 per al procés d’adjudicació contemplen la possibilitat que l’Ajuntament declare deserta l’adjudicació. Òbviament, hi ha que motivar-ho adequadament perquè l’administració pública no pot caure en arbitrarietat, però sens dubte que sobren motius per a justificar acabar amb un procés massa llarg ja (14 anys) amb unes bases contractuals obsoletes i antiquades i que, tal com indica l’informe de l’enginyera municipal, ja no responen a les necessitats actuals del poble. Amb eixe panorama, no es pot sostindre que assumir eixes condicions contractuals desfasades siga defendre l’interés general del poble.

Article de Melero«Davant aquest panorama, desolador si voleu pel cúmul d’irresponsabilitats acumulades al llarg dels anys, al Govern de Silla, i a l’Alcalde, no li quedava un altra opció que elevar al Ple la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de l’any 2015,. Tres anys ens hem donat per vore si era possible re municipalitzar, molts diners públics i moltes hores de feina per part dels tècnics, i així es va fer i a principis de juliol es va convocar un ple extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia per tal d’adjudicar el servei d’aigua potable i clavegueram de Silla a Aigües de València tal i com fins a tres Meses de Contractació han obligat a l’Ajuntament de Silla.»

Resposta: Com ja hem comentat, és fals que la proposta de les Meses de Contractació obliguen. Són propostes que el ple de l’Ajuntament pot assumir o no (sempre motivadament). Si no fora aixina, no sols el jutge hauria obligat a acatar la proposta de la Mesa de Contractació, sinó que ni tan sols seria necessari votar-ho en sessió plenària. Però la veritat és que el jutge no obliga a complir la proposta de la Mesa (perquè el ple de representants polítics de l’Ajuntament sempre pot adjudicar a altra proposta, amb justificacions, o decidir no adjudicar a ningú i, fins i tot, acabar amb el procediment declarant-lo desert) i el ple és finalment, sempre, qui decideix en última instància.

Article de Melero«Finalment no es va adjudicar perquè dos membres del govern, tota l’oposició es va abstindré, van decidir una vegada més fer cas omís dels informes tècnics, de les Meses de Contractació, de les sentències judicials i de qualsevol racionalitat, i van votar en contra amb la qual cosa no es va obtindre la majoria absoluta necessària, els 9 vots a favor que durant 14 anys el Ple de l’Ajuntament de Silla no ha aconseguit reunir.»

Resposta: Torna el representant de Compromís a incórrer en falsedat quan suggerix que votar en contra de l’adjudicació a Aigües de València és anar contra sentència judicial. Tal afirmació no se sosté de ninguna de les maneres i deixa clarament exposada la mala fe que, per desgràcia per a tothom, sembla animar-lo.

Article de Melero«En aquest cas van ser els companys d’Esquerra Unida i Silla en Democràcia (Podemos) qui han impossibilitat normalitzar una situació heretada i que comença justament a anar torta des de que el 2004 la mateixa Esquerra Unida trenca la disciplina de vot del govern del que formava part, exactament igual que ara.»

Resposta: Per al representant de Compromís, «normalitzar la situació heretada» suposa adjudicar per altres 25 anys més la gestió privada del poble amb unes condicions contractuals nefastes i que, a més a més, no responen ja de ninguna de les formes a les necessitats del poble. Normalitzar la situació seria, per contra, acabar amb un procediment de contractació que s’ha eternitzat incomprensiblement en contra de tota sensatesa i prudència. Una vegada anul·lat este procediment viciat, caldria encetar un full de ruta honest, sensat i prudent cap a la remunicipalització a mig termini, la qual cosa podria passar per formalitzar un nou procés de contractació amb condicions contractuals actualitzades a tots el nivells i per un termini d’un màxim de 5 anys, temps suficient per preparar adequadament l’Ajuntament per a assumir la gestió directa de l’aigua pel bé de l’interès general.

Article de Melero«El poble els haurà de preguntar per què, que és el que es mou a fer mil i un malabarismes per evitat l’adjudicació a l’empresa que una vegada darrere un altra han dit els tècnics que era la millor per als interessos del poble. Ara tot queda en precari i a expenses de les mesures judicials que prenga Aigües de València.»

Resposta: El poble hauria potser, més bé, de preguntar per què hi ha qui insistix roda i volta en prendre la pitjor de les decisions possibles. Pel que respecta a les possibles mesures judicials que prenga Aigües de València pel fet de no haver-li sigut adjudicada la gestió de l’aigua: sorprén per què no es pregunta el regidor de Compromís quines serien, més bé, les «mesures judicials» que podria prendre Hidraqua si adjudicàrem a Aigües de València. Resulta que són, sens dubte, més contundents les possibles conseqüències d’este escenari que no les de l’altre. Hidraqua pot interposar demandes milionàries en concepte d’indemnització (la qual cosa tampoc significa que el jutge necessàriament vaja a acceptar-les, òbviament) i, per possibles irregularitats que hi ha hagut també en la darrera fase del procés (i de les quals tots n’hauríem de ser conscients), podria aconseguir una altra sentència judicial que tornara a tombar la nova adjudicació a Aigües de València. A més a més, Aigües de València podria demanar augments en la facturació o, directament, compensacions econòmiques per tal de poder encarar les inversions que fins el moment no s’han fet, la qual cosa suposaria que estos diners els gestionaria l’empresa privada amb la inclusió dels seus propis marges de benefici que sens dubte encaririen molt el cost total. Hi ha que tindre altura de mires i una comprensió global de la problemàtica. El que ens estem jugant és massa important per al poble.

I és que el procés de contractació que s’ha eternitzat de forma viciada fins a hui en dia des del 2004 compta amb diverses irregularitats que, amb molta probabilitat, forçarien una nova anul·lació judicial del procediment i seguiríem eternitzant el problema mentre la xarxa de l’aigua en Silla continuaria desatesa i tornant-se cada vegada més obsoleta sense rebre la necessària atenció per a ser renovada i millorada. La situació pot no tardar massa temps en començar a ser crítica en este sentit, després de 14 anys d’abandonament, i és irresponsable no solucionar el problema ja, amb determinació i responsabilitat.

Article de Melero«El que no farà mai Compromís, ni els seus representants, es embarcar el poble de Silla en quimeres que ens poden portar a la ruïna com a poble. Nosaltres som una força de govern, lleial, responsable i que no deixarem que es manipule la gent amb mentides, mitges veritats i discursos fofos.»

Resposta: Després de tot el que ja hem exposat, no calen més comentaris al respecte d’estes últimes afirmacions.

Conclusió:

– Nosaltres no proposem necessàriament la remunicipalització immediata. Contemplem la possibilitat de traure unes noves condicions contractuals actualitzades per adjudicar a una empresa privada la gestió de l’aigua per un termini aproximat de 5 anys. En eixe temps, hi ha temps per preparar com deu mana les condicions òptimes per a remunicipalitzar mentre la gestió privada amb noves condicions contractuals actualitzades seria molt millor que l’actual per a l’interés general de la població. Per a seguir este full de ruta, el consens entre totes les forces polítiques del poble, en govern i en oposició, seria més que recomanable.

– Cap sentència judicial ens obliga a seguir privatitzant l’aigua per 25 anys més amb unes condicions contractuals, tècniques i econòmiques, que estan obsoletes i no responen a les necessitats del poble.

– Els 5 milions de deute a pagar a Hidraqua s’hauran d’afrontat tant si se remunicipalitza com si s’adjudica a Aigües de València.

– El preu del rebut té moltes més opcions de ser més barat amb gestió pública que no privada. Encara que sempre hi hauria que prioritzar la qualitat del servei, en totes les seues dimensions, per damunt del preu, i sempre amb atenció als casos de pobresa i exclusió social que sempre se poden tractar millor amb la gestió pública per garantir l’accés a l’aigua universal tal com es mereix este dret fonamental que la ONU, en 2010, va declarar essencial per a la garantia efectiva de la resta de drets humans.

LAS MENTIRAS DE «LOS VERDES» DE SILLA (III): PROHIBICIÓN APARCAMIENTO EN BARRIO ALTERÓ EL 13 DE JUNIO 2018

Por Salva Mestre, concejal de Transparencia, Comunidad y Participación del Ayuntamiento de Silla

“Los Verdes” de Silla son ese partido local que denigra sin vergüenza alguna la noble marca que usurpa (Los Verdes) y que merecería, sin duda, algo mucho mejor. Y casi a cada paso, lo vuelve a demostrar. Entre otras mentiras, han publicado recientemente este texto que ilustra a la perfección el cariz usual de sus prácticas mentirosas y manipuladoras. Primero lo citaremos y luego lo comentaremos brevemente, porque siempre es muy sencillo desmontar las mentiras de Los Verdes de Silla. Aquí el texto difundido:

* * *

13 DE JUNIO DE 2018.
EL GOBIERNO DE SILLA TOMA L’ALTERÓ.
¿Peligro de bomba? ¿Atentado? ¿Escape de gas? ¿Se reunen Donald Trump y Kim Jong-un en nuestro barrio? Miramos al cielo buscando el helicóptero. Alguien comenta ¿Será el cumpleaños de algún miembro del gobierno y le están preparando una fiesta sorpresa?
Vicente y su equipo dan la orden de desalojar todos los vehículos de l@s vecin@s porque tienen su sesión para el book de fotos de junio.
Sus compañeros de equipo de gobierno asienten y manos a la obra: VECIN@S FUERA, QUE VIENEN LOS NUESTROS.
El gobierno da la orden de desalojo. Todos los vehículos fuera en TODA LA MANZANA Y ALREDEDORES.
Tomada la calle, comienza su efeméride, otro eventito más para su propaganda CON EL DINERO DE TODOS.
¡Los vecinos que se busquen la vida!
¡LAMENTABLE

* * *

Ese día no vino Trump, ni Kim Jong-un, sino que vino el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Obviamente, y como es lógico, eso impone un protocolo de seguridad policial especial. Pero este texto manipulador oculta ese crucial dato y, además, atribuye la responsabilidad al equipo de gobierno local, como si pudiese alterar o anular los dispositivos de seguridad que rodean siempre a los máximos representantes institucionales (presidentes de gobierno, estatal y autonómicos, o el rey, por ejemplo).
Ese es el nivel.

LES MENTIRES DEL PP DE SILLA (IV): LA PRIMERA ENQUESTA POPULAR DE SILLA

Per Salva Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació de l’Ajuntament de Silla

La primera Enquesta Popular de la història de Silla fou un èxit immens de participació ciutadana on el veïnat vàrem prendre decisions importants sobre la nostra convivència: sobre els espectacles taurins en el nostre model de festes i sobre l’ús dels centres cívics inacabats. Però sobre esta qüestió el PP de Silla afirma al “El Punt de Silla” del 2 de juliol del 2016, que l’actual govern local engañan a los vecinos con la encuesta popular; aplican para el recuento de votos un sistema diferente al tradicional para que el resultado sea el deseado por el gobierno. Sistema tradicional opción ganadora: 8 días de toros. Sistema empleado por el gobierno: 6 días de toros”. Amb esta mentira el PP de Silla demostra que la seua postura va ser la defensa acèrrima dels col·lectius taurins en compte de la promoció de l’interés general. El veïnat va ser molt més intel·ligent i vàrem decidir conjuntament, com tothom sap, un punt intermedi on conviure millor. Anem a explicar ràpidament en què consisteix ací la mentira del PP de Silla.

És impossible que hi haja cap engany al veïnat perquè el sistema de votació i de recompte va ser publicat amb antelació a la votació. I amb açò, que és una absoluta evidència incontestable, ja n’hi ha prou per demostrar la mala fe del PP de Silla. Però és més: si el PP de Silla tenia tan clar que el sistema era suposadament injust, per què no ho va denunciar? Per què no va dir que eixe sistema de recompte era injust i un engany? Això, com a partit polític en la oposició, és una irresponsabilitat política inacceptable. El cas és que el PP de Silla no va dir res fins que no va vore que el veïnat elegia majoritàriament reduir els dies de bous i eliminar el bou en corda i el bou embolat. D’esta forma va demostrar que la seua postura era completament partidista (en compte de mirar pel bé comú) al reaccionar com reacciona el mal perdedor que se queixa sols una vegada ha perdut. És una llàstima que el PP de Silla siga tan incapaç de veure com el resultat va ser un èxit per a tothom perquè se va redefinir un model de festes on cap tot el món i on la sensibilitat ètica contra el maltractament animal avança amb sensatesa per part de tothom, d’uns i d’altres.

En quant al sistema de recompte se va anunciar amb sobrada antelació i se va aplicar no sols a algunes de les preguntes sobre els espectacles taurins sinó també a les preguntes sobre els usos dels centres cívics inacabats. I és eixe sistema el que se va utilitzar i no un altre per la senzilla raó que fer una ordenació de preferències és el millor i més democràtic sistema per a elegir una opció entre 3 opcions o més. La ciència política ho avala però el PP de Silla pareix que és incapaç de documentar-se al respecte. I és que el resultat real (tal com pot comprovar-se a la web de la votació, http://sillaparticipa.com) va ser que l’opció dels 8 dies no va ser ni la primera ni la segona sinó la tercera perquè 2165 persones varen preferir 6 dies sobre 8 contra les 1759 persones que preferien 8 dies contra 6 i, a més a més, 1997 persones preferien 4 dies sobre 8 contra les 1955 persones que preferien 8 dies contra 4.

Este sistema el que permet és obtindre el resultat que eixiria realitzant 6 eleccions diferenciades per tal de contraposar totes les opcions entre si de dos en dos (totes contra totes, però de dos en dos). Al final, l’opció guanyadora ha sigut aquella que és preferida sobre la resta per la majoria absoluta de les persones que han votat. Si no s’aplica este sistema aleshores pot passar que isca com a primera opció aquella que no es preferida per la majoria absoluta dels votants sinó tan sols per una majoria minoritària de votants. Açò s’il·lustra fàcilment amb un exemple: posem que un 30% vota A, un 20% vota B, un 20 % vota C, un 20% vota D i un 10% vota E; dir que guanya A és anar contra un 70% dels votants que NO volia A i això és injust, mentres que fer una ordenació preferencial de totes les opcions per part dels votants permet extraure realment la preferència majoritària. I açò és el que s’ha fet i es farà en les Enquestes Populars a Silla.

Per tant resulta evident que en esta qüestió no n’hi ha més engany que el del PP de Silla intentant manipular sense escrúpols al veïnat. La política no hauria de degradar-se amb mentires i manipulacions. El veïnat mereixem la veritat.