L’ESPANTADA DE L’OPOSICIÓ EN EL PLE DELS PRESSUPOSTOS 2017 DE SILLA

Per Salvador Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació de l’Ajuntament de Silla.

És una molt bona notícia que hem aprovat els pressupostos 2017 per a Silla, aprofundint en la millora general de Silla a tots els nivells. L’«Acord per Silla» funciona a ple rendiment i pareix que la frustració de l’oposició és tan extrema que la impotència els du a cometre esperpents com el que oferiren en la sessió extraordinària convocada per a l’aprovació dels pressupostos el divendres 18 de novembre a les 15h (excepció feta del representant d’Espanya 2000, qui no va entrar en el joc brut de la resta de l’oposició –PP, Ciutadans, Els Verds–). Hi ha diversos aspectes importants al voltant del cas. Els analitzem un a un.

Sobre el cobrament de dietes

L’oposició que va abandonar la sessió plenària sense haver debatut sobre els pressupostos va firmar el full d’assistència que dóna dret al cobrament de les dietes. Tenint en compte que no van debatre ni una sola paraula sobre els pressupostos…renunciaran a les dietes? Açò s’aplica sobre tot als regidors d’Els Verds i del PP. El de Ciutadans si que va utilitzar la seua primera intervenció no per a justificar el seu abandonament posterior sinó per a parlar dels pressupostos. Hauria aleshores de renunciar parcialment a la dieta o hauria de renunciar totalment pel fet d’haver-se absentat també del moment de la votació?

Sobre el motiu de convocar un divendres a les 15h

Diu l’oposició que la sessió plenària es va convocar divendres 18 de novembre a les 15h perquè la inauguració del local de Podemos Silla era a les 20h i que això ho havia condicionat tot. La realitat és que se va convocar divendres per tal de poder complir amb els terminis legals i poder celebrar la sessió plenària ordinària de desembre abans de les vacances de nadal. El treball tècnic dels treballadors de l’Ajuntament per tal de conformar els pressupostos es va prolongar fins el límit. En principi anava a ser convocada la sessió per al dijous, però finalment es va retardar a divendres apurant-se al màxim el termini. Per a nosaltres en Podemos Silla va ser un problema el perill que el secretari general de Podemos Silla no poguera assistir a la xarrada amb el senador i diputats autonòmics de Podemos que venien a inaugurar el local, però després de valorar si canviar la data vàrem decidir que era més important mantindre la convocatòria amb estes personalitats destacades del partit. Assumírem el risc que jo no poguera arribar a temps a la xarrada perquè esta podia tindre lloc igualment sense la meua presència.

plebuitRespecte de l’hora, es va convocar a primera hora de la vesprada perquè per la nit hi havia el compromís d’un sopar amb Càritas Silla amb assistència de regidors tant de l’oposició com del govern i hi havia també alguns regidors que havien d’anar-se’n de viatge. A més a més, hi ha que tindre en compte que el reglament de les sessions plenàries limita el temps de les intervencions excepte quan es tracten temes fonamentals com són les ordenances fiscals i els pressupostos. En estos casos no hi ha límit i les sessions poden arribar a allargar-se moltíssim.

Voler relacionar la inauguració del local de Podemos Silla amb l’elecció de l’hora de convocatòria forma part d’un oportunisme que tracta d’explotar una simple coincidència per a intentar traure un rèdit polític. I és que, òbviament, la convocatòria de la inauguració estava publicitada i era fàcil muntar la hipòtesi demagògica.

Sobre la coincidència amb l’horari laboral

Diu l’oposició que convocar una sessió plenària a les 15h de la vesprada és “antidemocràtic”, inacceptable, etc., perquè hi ha regidors que treballen i els resulta impossible assistir.

La veritat és que la llei garantix que tota aquella persona que tinga un càrrec públic tinga garantit el permís laboral oportú per a poder assistir als òrgans institucionals de què forme part. A més a més, eixe és el sentit de la dieta que cobra cada regidor per la seua assistència: l’empleador està obligat a donar el permís però no està obligat a pagar-li les hores que deixe d’acomplir del seu horari laboral per tal d’acomplir les seues funcions públiques.

Per tant, aquells regidors o aquelles regidores que no hagen vingut a la sessió plenària han desprioritzat la seua obligació d’assistir al ple en contra de l’esperit de la llei que els garantix poder fer-ho i, a més a més, resulta que poden assistir sense perjuí econòmic donat que la corporació té estipulades unes quantitats econòmiques en concepte de dieta i indemnització. Aixina que qui no ha vingut ha posat el seu treball per damunt de la representació política dels seus votants i veïns contravenint fins i tot l’esperit de la llei. Açò s’aplica al regidor del PP, Marcos Zaragozá Riera, qui no va assistir per motius laborals (com va explicar el seu portaveu), i s’aplica també a la regidora del PP, Carolina Manzano, qui es va alçar al poc d’haver començat la sessió plenària per anar-se’n a treballar (no sense haver firmat abans el full d’assistència, òbviament, que li dóna dret a percebre la dieta). També s’aplica al regidor d’Els Verds, Antonio Navarro, qui va arribar mitja hora tard a la sessió perquè eixia de treballar a la mateixa hora en que començava la sessió plenària. Tots ells tenien el dret i el deure d’assistir a la sessió plenària de forma prioritària per davant dels seus rols laborals i amb dret a una indemnització en concepte de dieta a càrrec de l’Ajuntament, la qual cobrix sobradament els diners que es puguen deixar de guanyar pel fet de tindre que demanar permís laboral.

Per tant, un representant electe té la obligació i el deure d’assistir a les sessions plenàries i la excusa del treball no es vàlida ni tan sols des del punt de vista legal. Si un regidor arriba tard per una contingència és normal i no hi ha problema, o si no pot assistir per motiu de força major és normal i no hi problema. Però al·legar el treball per a no assistir, absentar-se o arribar tard a la sessió plenària no té cap justificació i demostra falta de compromís i d’interés.

La hipocresia del PP

Per últim, caldria recalcar la hipocresia del portaveu del PP Silla, ja que són precisament ells qui menys poden donar lliçons de res sobre allò que pretenen criticar ara. I és que varen ser ells els qui, en l’anterior legislatura on governaven en minoria, si que varen cometre la malifeta de convocar una sessió plenària un dissabte a les 10h del matí per tal d’aprovar un pla d’ajust quan sabien que els regidors del PSOE de Silla estaven en un congrés en Alacant; i ho feren amb l’esperança de comptar amb les suficients faltes d’assistència com per a poder conseguir aprovar eixe pla d’ajust. En esta ocasió, per contra, no hi ha hagut mala fe, sinó pura necessitat. Per cert, els regidors del PSOE acudiren, votaren en contra i no s’aprovà el pla. En aquella ocasió, el representant d’Els Verds sembla que no va emetre cap queixa al respecte. A més a més, en aquella ocasió, Espanya 2000 tenia dos regidors i els dos treballaven de guàrdies jurats. Eixe divendres tingueren torn nocturn i apenes dormiren 2 hores per tal d’estar a les 10h en la sessió plenària. Assistir a les sessions plenàries és una obligació dels regidors, no sols legal sinó també moral.

Un pensamiento en “L’ESPANTADA DE L’OPOSICIÓ EN EL PLE DELS PRESSUPOSTOS 2017 DE SILLA

  1. Pingback: ELS PRESSUPOSTOS DE SILLA PER A 2017 | Silla en Democracia

Los comentarios están cerrados.