LES MENTIRES DEL PSOE SILLA: la remunicipalització de l’aigua

És una gran decepció el fet que ens hem vist obligats a dedicar un article de la nostra sèrie “Les mentires de…” al PSOE Silla, què és un company nostre de govern amb qui estem treballant al llarg d’esta legislatura per realitzar un canvi important al poble després de la darrera legislatura inoperant del PP. Però no hem tingut més remei que fer-ho, donada la flagrant distorsió que el PSOE Silla fa de la nostra posició sobre el tema de la gestió de l’aigua en el seu espai reservat al darrer “El Punt de Silla”.

L’objectiu de PSOE amb esta publicació és alarmar i atemorir a la població enfront de la idea de seguir un full de ruta per a la remunicipalització de l’aigua en Silla, i intenta fer-ho amb deformacions dels fets i mitges veritats.

Tal com pot apreciar-se en la imatge publicada (que reproduïm al davall), el PSOE Silla fa algunes afirmacions per intentar aixina justificar-se en la seua posició de seguir privatitzant la gestió de l’aigua per 25 anys més amb unes nefastes condicions contractuals per als interessos del veïnat de Silla. Les rebatirem una a una i de forma sintètica per facilitar-li la comprensió a tothom:

¿Sabes qué supone remunicipalizarel agua en Silla como propone Esquerra Unida de Silla y Silla en Democracia?

1. Pagar un canon de 5 millones de euros a la empresa actual dejando nuestra población en la ruina.

Fals. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble volem arruïnar el poble. La realitat és que els 5 milions s’han de pagar si o si, se remunicipalitze el servei o no, perquè eixos 5 milions són el que encara resta per pagar del deute que l’Ajuntament va assumir en el moment de privatitzar la gestió de l’aigua en el 2004. I, d’una forma o d’una altra, ho pagarem entre tot el veïnat a través del nostre rebut de l’aigua al llarg de molts anys, a poc a poc, com de fet ja ve fent-se des del 2004. Saldar el deute de colp amb l’actual empresa que gestiona l’aigua pot fer-se o bé perquè els 5 milions els pose de colp la nova empresa a qui PSOE i COMPROMIS volen adjudicar el servei de l’aigua, o bé perquè els pose l’Ajuntament assumint un préstec bancari que no tindria per què repercutir en el deute comptable de l’Ajuntament si s’utilitza la fórmula jurídica adequada. Això no arruïna a l’Ajuntament, ni en un cas ni en l’altre, perquè el pagament d’eixos diners es repercutiran al veïnat qui, com sempre, seguiríem pagant a poc a poc eixe import en les nostres factures.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

2. Eliminar el Conservatorio de Música porque la ley no nos deja tener dos organismos públicos.

Fals i alarmista. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble volem acabar amb el Conservatori, el qual és un element imprescindible per a la vida educativa i cultural del poble. Això, segons els informes de Secretaria de l’Ajuntament, seria necessari únicament si es decidira remunicipalitzar de forma immediata i mitjançant la creació d’una empresa pública. Però això és tan sols una de les possibilitats i, òbviament, no és la que nosaltres proposem. Hi ha altres solucions per mantindre un full de ruta remunicipalitzador sense necessitat de posar en perill l’existència del Conservatori.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

3. Subir el precio del agua para pagar el canon de 5 millones y el aval a la nueva empresa (puede que sea de un millón de euros).

Fals. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble volem apujar el preu de l’aigua, quan això resultaria pràcticament segur precisament amb la gestió privada que el PSOE defensa. El cànon de 5 milions el pagarem a poc a poc sempre el veïnat de Silla a través del rebut de l’aigua, amb gestió privada o municipal. Tenint això en compte, la factura sempre serà més cara amb gestió privada que amb gestió pública, perquè l’empresa privada busca un marge de benefici que la gestió pública revertiria directament en la renovació i millora de la infraestructura de la xarxa de subministrament i sanejament d’aigua al poble. Això significa que, amb la gestió pública, la qualitat del servei milloraria en tots els sentits encara que el rebut de l’aigua es mantinguera igual perquè s’estalviaríem el marge de benefici privat que perseguix l’empresa privada. I és que més qualitat a igual preu significa, de fet, que l’aigua ix més barata. Una millor relació qualitat-preu és possible si deixem d’assumir el marge de beneficis que tota empresa privada perseguix.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

El més trist de tot açò és que eixos 5 milions no varen ser destinats en el seu moment a renovar la xarxa de subministrament i sanejament d’aigua, com haguera sigut oportú. Per això, ara tenim una xarxa que s’està quedant vella i amb cada vegada més perill d’anar donant més problemes, la qual cosa obligaria a fer un esforç econòmic important per recuperar 14 anys d’abandonament en la renovació de les infraestructures de la xarxa d’aigua municipal si no es comencen a prendre ja les mesures adequades amb una bona gestió integral i pública de l’aigua al nostre poble.

4. Ir en contra de todos los informes técnicos y jurídicos que han emitido los técnicos municipales. Estos informes serían prueba judicial contra el Ayuntamiento de Silla por incumplirlos.

Fals. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble anem en contra de la legalitat, quan la veritat és que cap sentència judicial obliga a adjudicar i els mateixos informes avalen que la remunicipalització és possible en qüestió d’un màxim de 4 anys. A més a més, el PSOE Silla vol ignorar l’imprescindible informe de l’enginyera de l’Ajuntament que deixa molt clar que les condicions contractuals establertes originalment en 2004, i que s’aplicarien també ara a l’adjudicació que preten el PSOE Silla, no responen a les necessitats actuals de la població. Estan desfasades i obsoletes. A més a més, també les condicions administratives d’eixes antiquades condicions contractuals del 2004 impedirien el control i seguiment del servei de l’aigua tal com ho permetrien unes condicions contractuals renovades a hui en dia, 2018. Aixina no és defensar amb responsabilitat política l’interés general.

La resta d’informes de Secretaria de l’Ajuntament el que diuen és que no es podria remunicipalitzar fins a 2022 (moment en què s’acabaria el pla d’ajust econòmic al qual està sotmés l’Ajuntament). I cap sentència judicial obliga a adjudicar immediatament a cap empresa. Per tant, una via sensata que proposem com a possibilitat de consens és adjudicar el servei a una empresa privada però no per 25 anys com vol el PSOE Silla sinó per un màxim de 5 anys, amb unes bones condicions contractuals actualitzades a les necessitats actuals del poble en tots els sentits. Mentrestant, es podria desenvolupar tot el necessari, amb nombrosos estudis tècnics i financers, per preparar la remunicipalització de l’aigua en el termini d’aproximadament uns 5 anys.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

5. Enfrentarse a demandas millonarias de las dos empresas en litigio.

Injustificadament alarmista. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble som uns inconscients que no avaluem correctament els riscos. El fet és que, siga quina siga la decisió, les dos empreses confrontades per la gestió privada de l’aigua en Silla interposaran demandes judicials si s’adjudica a l’altra. Si s’adjudica a una empresa, l’altra demandarà. Però això no significa que tinguen raó ni que cap jutge vaja a donar-los la raó (de fet, fins al moment el jutge no ha donat mai la raó a l’empresa demandant, perquè no li ha concedit l’adjudicació com ell volia sinó que tan sols ha dictaminat, per dos vegades, que s’havia de repetir el procediment). No hi ha cap camí sense demandes judicials, inclosa la que defensa el PSOE Silla.

Però el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

6. Subir impuestos para pagar la quimera de Esquerra Unida de Silla y Silla en Democracia y por supuesto eliminar dotación presupuestaria en todo lo que hemos avanzado: educación, bienestar social, deporte, asociacionismo…

Fals. El PSOE Silla vol fer creure que qui defensem els interessos del poble volem acabar amb l’educació, l’esport, l’associacionisme, el benestar social, etc. Sense més. No hi ha cap relació entre avançar en un full de ruta remunicipalitzador, amb una possible adjudicació a empresa privada per un temps limitat de vora 5 anys, i una possible pujada d’impostos. Açò és simplement fals i demostra a les clares el talant alarmista i demagògic d’esta publicació del PSOE Silla. Per remunicipalitzar, no cal pujar impostos.

I és que el PSOE Silla fa eslògans sensacionalistes, sense cap argumentació seriosa.

* * *

La responsabilitat política exigix defensar els interessos de tot el veïnat per damunt de qualsevol altra consideració. I els discursos demagògics i alarmistes no ajuden ni a transmetre les coses com són a la gent ni a crear un bon clima polític de negociació i enteniment. Confiem a poder acordar una solució de consens amb els grups polítics de l’equip de govern i, idealment, també de l’oposició per mantindre un full de ruta remunicipalitzador sobre la gestió de l’aigua en Silla.

Conclusió:

– Nosaltres no proposem necessàriament la remunicipalització immediata. Contemplem la possibilitat de traure unes noves condicions contractuals actualitzades per adjudicar a una empresa privada la gestió de l’aigua per un termini aproximat de 5 anys. En eixe temps, hi ha temps per preparar com deu mana les condicions òptimes per a remunicipalitzar mentre la gestió privada amb noves condicions contractuals actualitzades seria molt millor que l’actual per a l’interés general de la població. Per a seguir este full de ruta, el consens entre totes les forces polítiques del poble, en govern i en oposició, seria més que recomanable.

– Cap sentència judicial ens obliga a seguir privatitzant l’aigua per 25 anys més amb unes condicions contractuals, tècniques i econòmiques, que estan obsoletes i no responen a les necessitats del poble.

– Els 5 milions de deute a pagar a Hidraqua s’hauran d’afrontar tant si se remunicipalitza com si s’adjudica a Aigües de València.

– El preu del rebut té moltes més opcions de ser més barat amb gestió pública que no privada. Encara que sempre hi hauria que prioritzar la qualitat del servei, en totes les seues dimensions, per damunt del preu, i sempre amb atenció als casos de pobresa i exclusió social que sempre se poden tractar millor amb una gestió pública per garantir l’accés a l’aigua universal tal com es mereix este dret fonamental que la ONU, en 2010, va declarar essencial per a la garantia efectiva de la resta de drets humans.

* * *

Ací està la publicació demagògica del PSOE Silla: