Municipalització servei neteja edificis públics: Salva Mestre marca la posició de SED

[En castellano, más abajo] En l’últim ple de l’Ajuntament, Salva Mestre va marcar amb claredat la posició de «Silla en Democràcia» i votàrem a favor de municipalitzar la gestió del servei de neteja dels edificis públics. Desgraciadament, l’aprovació va perillar pel joc demagògic al que sempre juga el senyor Antonio Navarro d’Els Verds de Silla, ja que es va negar a incloure una xicoteta esmena en la proposta per aclarir que el procés de municipalització hauria d’iniciar-se una vegada es compte amb tots els informes de viabilitat necessaris. D’eixa manera, la proposta s’hauria aprovat potser fins i tot per unanimitat. El que perseguien Els Verds de Silla no era, per tant, municipalitzar el servei, sinó que se li votara en contra per fer soroll acusant als demés de no voler municipalitzar serveis. La veritat és que quan SED hem lluitat per remunicipalitzar l’aigua, hem vist com Els Verds de Silla s’amagaren i s’abstingueren en la votació (al minut 2’05 es veu com la oposició en bloc es va abstindre) on podrien haver defensat la remunicipalització; es més, utilitzaren la qüestió per intentar dividir més al govern, en compte de centrar-se en fer força a favor de la remunicipalització. És una llàstima que el senyor Navarro haja dedicat la legislatura a intentar liderar la oposició que ha compartit amb la opció conservadora, la impostora i la retrògrada en compte de treballar en positiu amb l’equip de govern per millorar Silla.
Ací ho explica el nostre regidor Salva Mestre: clica en Video.
– – – – – – – – – – – – – –
En el último pleno del Ayuntamiento, Salva Mestre marcó con claridad la posición de «Silla en Democràcia» y votamos a favor de municipalizar la gestión del servicio de limpieza de los edificios públicos. Desgraciadamente, la aprobación peligró por el juego demagógico al que siempre juega el señor Antonio Navarro de Los Verdes de Silla, ya que se negó a incluir un pequeña enmienda en la propuesta para aclarar que el proceso de municipalización debería iniciarse una vez se cuente con todos los informes de viabilidad necesarios. De esa manera, la propuesta se habría aprobado quizá incluso por unanimidad. Lo que perseguían Los Verdes de Silla no era, por tanto, municipalizar el servicio, sino que se le votara en contra para hacer ruido acusando a los demás de no querer municipalizar servicios. La verdad es que cuando SED hemos luchado por remunicipalizar el agua, hemos visto como Los Verdes de Silla se escondieron y se abstuvieron en la votación (en el minuto 2’05 se ve cómo la oposición en bloque se abstuvo) donde podrían haber defendido la remunicipalización; es más, utilizaron la cuestión para intentar dividir más al gobierno, en lugar de centrarse en hacer fuerza a favor de la remunicipalización. Es una lástima que el señor Navarro haya dedicado la legislatura a intentar liderar la oposición que ha compartido con la opción conservadora, la impostora y la retrógrada en vez de trabajar en positivo con el equipo de gobierno para mejorar Silla.
Aquí lo explica nuestro concejal Salva Mestre: clica en Vídeo.