POR QUÉ RENUNCIO A COBRAR LA DIETA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 26 DE OCTUBREe octubre

Por Salvador Mestre, concejal de Transparencia,Comunidad y Participación del Ayuntamiento de Silla

Cualquier persona vería completamente anormal y antiético que los políticos cobraran el doble por hacer lo mismo. Es lo que, de hecho, pasó en el anterior pleno ordinario (del mes de octubre). Por una cuestión puramente normativa, no fue posible incluir la aprobación de las Cuentas Generales como un punto más del orden del día. Fue necesario convocar otro pleno extraordinario y de urgencia para cumplir con los plazos que imponía la normativa para aprobar las Cuentas Generales. Eso supuso que se celebraran dos sesiones plenarias seguidas, una detrás de la otra. La primera duró más de 4 horas mientras que la segunda, inmediatamente posterior, apenas 4 minutos. Esto implica que, legalmente, los políticos asistentes tenemos derecho a cobrar una dieta por cada una de estas dos sesiones. De esta manera, el coste para el pueblo de Silla, en vez de ser de 2384,5 € será de 4769 €. Cabe preguntarse si la normativa está por encima de la ética o si la ética debe estar por encima de la normativa.

El caso es que la extraña coyuntura normativa ha forzado que 4 minutos tengan el mismo coste para el pueblo que una sesión de más de 4 horas y eso es así porque la coyuntura normativa no permitió incluir la aprobación de las Cuentas Generales como un punto más del pleno ordinario. Es evidente que este hecho resulta repelente a la ética y al sentido común. Por este motivo, en «Silla en Democracia» hemos decidido renunciar al cobro de la dieta correspondiente a esa sesión plenaria extraordinaria y que ese dinero se quede a disposición de los vecinos para afrontar otros gastos.

renuncia-dieta-d

Registro de entrada de la renuncia

Estamos defendiendo el sentido común y la ética en las dietas que cobran los representantes políticos. No estamos defendiendo que esas dietas para los concejales no tengan sentido o sean incorrectas (los concejales liberados cobran sueldo y no perciben dietas por asistencia a los órganos de gobierno municipal). Más bien al contrario, tenemos claro que estas dietas sirven para dos cosas: para indemnizar las posibles molestias ocasionadas a los concejales en su trabajo y garantizar su obligación y derecho a priorizar su asistencia a los órganos de gobierno representativos y, al mismo tiempo, para remunerar de forma indirecta el tiempo y la dedicación que exige el correcto desarrollo de la actividad política. Ocupa espacio mental, exige tiempo de estudio de documentación y tiempo de averiguar múltiples cuestiones, reuniones, etc. Tanto más si se está en funciones de gobierno. Si la función política no estuviera correctamente remunerada entonces hacer política sería un privilegio y eso resultaría en un clasismo aristócrata absolutamente antidemocrático.

Ahora bien, en «Silla en Democracia» entendemos que si bien es bueno garantizar la democracia con remuneraciones justas, malo es la ausencia de un sentido de la responsabilidad pública en la gestión del dinero del pueblo y cosa mala es la ausencia de austeridad en la tesorería municipal. Por este motivo, renunciamos a la dieta de forma unilateral y esperamos que el resto de representantes políticos del pueblo se sumen a esta renuncia.

 

L’ESPANTADA DE L’OPOSICIÓ EN EL PLE DELS PRESSUPOSTOS 2017 DE SILLA

Per Salvador Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació de l’Ajuntament de Silla.

És una molt bona notícia que hem aprovat els pressupostos 2017 per a Silla, aprofundint en la millora general de Silla a tots els nivells. L’«Acord per Silla» funciona a ple rendiment i pareix que la frustració de l’oposició és tan extrema que la impotència els du a cometre esperpents com el que oferiren en la sessió extraordinària convocada per a l’aprovació dels pressupostos el divendres 18 de novembre a les 15h (excepció feta del representant d’Espanya 2000, qui no va entrar en el joc brut de la resta de l’oposició –PP, Ciutadans, Els Verds–). Hi ha diversos aspectes importants al voltant del cas. Els analitzem un a un.

Sobre el cobrament de dietes

L’oposició que va abandonar la sessió plenària sense haver debatut sobre els pressupostos va firmar el full d’assistència que dóna dret al cobrament de les dietes. Tenint en compte que no van debatre ni una sola paraula sobre els pressupostos…renunciaran a les dietes? Açò s’aplica sobre tot als regidors d’Els Verds i del PP. El de Ciutadans si que va utilitzar la seua primera intervenció no per a justificar el seu abandonament posterior sinó per a parlar dels pressupostos. Hauria aleshores de renunciar parcialment a la dieta o hauria de renunciar totalment pel fet d’haver-se absentat també del moment de la votació?

Sobre el motiu de convocar un divendres a les 15h

Diu l’oposició que la sessió plenària es va convocar divendres 18 de novembre a les 15h perquè la inauguració del local de Podemos Silla era a les 20h i que això ho havia condicionat tot. La realitat és que se va convocar divendres per tal de poder complir amb els terminis legals i poder celebrar la sessió plenària ordinària de desembre abans de les vacances de nadal. El treball tècnic dels treballadors de l’Ajuntament per tal de conformar els pressupostos es va prolongar fins el límit. En principi anava a ser convocada la sessió per al dijous, però finalment es va retardar a divendres apurant-se al màxim el termini. Per a nosaltres en Podemos Silla va ser un problema el perill que el secretari general de Podemos Silla no poguera assistir a la xarrada amb el senador i diputats autonòmics de Podemos que venien a inaugurar el local, però després de valorar si canviar la data vàrem decidir que era més important mantindre la convocatòria amb estes personalitats destacades del partit. Assumírem el risc que jo no poguera arribar a temps a la xarrada perquè esta podia tindre lloc igualment sense la meua presència.

plebuitRespecte de l’hora, es va convocar a primera hora de la vesprada perquè per la nit hi havia el compromís d’un sopar amb Càritas Silla amb assistència de regidors tant de l’oposició com del govern i hi havia també alguns regidors que havien d’anar-se’n de viatge. A més a més, hi ha que tindre en compte que el reglament de les sessions plenàries limita el temps de les intervencions excepte quan es tracten temes fonamentals com són les ordenances fiscals i els pressupostos. En estos casos no hi ha límit i les sessions poden arribar a allargar-se moltíssim.

Voler relacionar la inauguració del local de Podemos Silla amb l’elecció de l’hora de convocatòria forma part d’un oportunisme que tracta d’explotar una simple coincidència per a intentar traure un rèdit polític. I és que, òbviament, la convocatòria de la inauguració estava publicitada i era fàcil muntar la hipòtesi demagògica.

Sobre la coincidència amb l’horari laboral

Diu l’oposició que convocar una sessió plenària a les 15h de la vesprada és “antidemocràtic”, inacceptable, etc., perquè hi ha regidors que treballen i els resulta impossible assistir.

La veritat és que la llei garantix que tota aquella persona que tinga un càrrec públic tinga garantit el permís laboral oportú per a poder assistir als òrgans institucionals de què forme part. A més a més, eixe és el sentit de la dieta que cobra cada regidor per la seua assistència: l’empleador està obligat a donar el permís però no està obligat a pagar-li les hores que deixe d’acomplir del seu horari laboral per tal d’acomplir les seues funcions públiques.

Per tant, aquells regidors o aquelles regidores que no hagen vingut a la sessió plenària han desprioritzat la seua obligació d’assistir al ple en contra de l’esperit de la llei que els garantix poder fer-ho i, a més a més, resulta que poden assistir sense perjuí econòmic donat que la corporació té estipulades unes quantitats econòmiques en concepte de dieta i indemnització. Aixina que qui no ha vingut ha posat el seu treball per damunt de la representació política dels seus votants i veïns contravenint fins i tot l’esperit de la llei. Açò s’aplica al regidor del PP, Marcos Zaragozá Riera, qui no va assistir per motius laborals (com va explicar el seu portaveu), i s’aplica també a la regidora del PP, Carolina Manzano, qui es va alçar al poc d’haver començat la sessió plenària per anar-se’n a treballar (no sense haver firmat abans el full d’assistència, òbviament, que li dóna dret a percebre la dieta). També s’aplica al regidor d’Els Verds, Antonio Navarro, qui va arribar mitja hora tard a la sessió perquè eixia de treballar a la mateixa hora en que començava la sessió plenària. Tots ells tenien el dret i el deure d’assistir a la sessió plenària de forma prioritària per davant dels seus rols laborals i amb dret a una indemnització en concepte de dieta a càrrec de l’Ajuntament, la qual cobrix sobradament els diners que es puguen deixar de guanyar pel fet de tindre que demanar permís laboral.

Per tant, un representant electe té la obligació i el deure d’assistir a les sessions plenàries i la excusa del treball no es vàlida ni tan sols des del punt de vista legal. Si un regidor arriba tard per una contingència és normal i no hi ha problema, o si no pot assistir per motiu de força major és normal i no hi problema. Però al·legar el treball per a no assistir, absentar-se o arribar tard a la sessió plenària no té cap justificació i demostra falta de compromís i d’interés.

La hipocresia del PP

Per últim, caldria recalcar la hipocresia del portaveu del PP Silla, ja que són precisament ells qui menys poden donar lliçons de res sobre allò que pretenen criticar ara. I és que varen ser ells els qui, en l’anterior legislatura on governaven en minoria, si que varen cometre la malifeta de convocar una sessió plenària un dissabte a les 10h del matí per tal d’aprovar un pla d’ajust quan sabien que els regidors del PSOE de Silla estaven en un congrés en Alacant; i ho feren amb l’esperança de comptar amb les suficients faltes d’assistència com per a poder conseguir aprovar eixe pla d’ajust. En esta ocasió, per contra, no hi ha hagut mala fe, sinó pura necessitat. Per cert, els regidors del PSOE acudiren, votaren en contra i no s’aprovà el pla. En aquella ocasió, el representant d’Els Verds sembla que no va emetre cap queixa al respecte. A més a més, en aquella ocasió, Espanya 2000 tenia dos regidors i els dos treballaven de guàrdies jurats. Eixe divendres tingueren torn nocturn i apenes dormiren 2 hores per tal d’estar a les 10h en la sessió plenària. Assistir a les sessions plenàries és una obligació dels regidors, no sols legal sinó també moral.

LES MENTIRES D’«ELS VERDS» DE SILLA (II): REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL POBLE

Per Salvador Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació de l’Ajuntament de Silla

Compromesos com estem amb la veritat i la rendició de comptes al veïns, aclarirem a continuació algunes de les falsedats d’Els Verds de Silla.

Al començar les obres de remodelació de la plaça del poble, per tal de peatonalitzar-la, el representant del partit polític local “Els Verds” de Silla ha publicat al seu facebook el següent text, acompanyant-lo d’una foto de les obres (la qual adjuntem al davall per a que es puga entendre bé tota la qüestió):

“Saquemos a la luz el refugio como patrimonio cultural de nuestro pueblo. Desenterremos la historia y que le dé el sol. El gobierno quiere derribar parte del Ayuntamiento, con espacios y oficinas útiles, y gastar más de 150.000€ en obras para poner en valor la Plaça y su entorno. Y el Refugio que está a flor de piel una vez retirado el asfalto en la misma plaza, con su simbolismo y espacio público, reclamando su lugar como parte de memoria histórica de la guerra civil de nuestro pueblo, lo vuelven a enterrar. Es sencillamente incomprensible. y esto lo hacen y de hurtadillas un gobierno del Psoe, Compromis, Silla en Democracia y Esquerra Unida. Se gastan 60.000€ en mantener la estructura en una fachada del Molí de les Xiques, y nuestra Memoria Histórica, la vuelven a dejar bajo tierra. Eso sí, al parecer según la propuesta del gobierno con una bonita lápida de adoquines negros”.

Al respecte d’estes afirmacions, caldria puntualitzar el següent:

1) el projecte per alliberar la torre musulmana ve de lluny, amb un gran consens polític i social, i este govern local el que fa és reprendre’l i empentar les gestions necessàries per tal de dur-lo a terme i que per fi es realitze. És tristament cert que tenim la torre musulmana tancada i amagada quan resulta que és un Bé d’Interés Cultural molt destacat que tenim al poble i que, entre altres coses, potenciaria el turisme.

2) els diners estan apartats per a este projecte des de fa molt de temps en la Diputació de València i no són, per tant, diners que se gaste l’Ajuntament del seu propi pressupost municipal. Això significa, per tant, que l’Ajuntament no pot decidir dedicar eixos diners a qualsevol altra cosa. Tan sols poden utilitzar-se per a alliberar la torre musulmana. I si no s’utilitzen per a d’això aleshores es perdran.

3) els espais per a reubicar el personal de l’Ajuntament ja existixen i, per tant, d’esta actuació no se deriven costos afegits.

4) el refugi no està ahí baix la vorera; pareix mentira que es puga dir una barbaritat aixina; o bé la ignorància és enorme (i molt atrevida, com ja se sap) o bé la falta d’escrúpols per a mentir alcança magnituds massa temeràries. El refugi no està al costat de la façana de l’ajuntament, sinó més cap al centre de la plaça, en paral·lel a la façana de l’Ajuntament però a una distància d’uns 4 metres a partir de la vorera. Per tant, el refugi no està “a unos centímetros de ver la luz”, com diu falsàriament el cartell d’Els Verds, sinó a 4 metres de la vorera com a mínim.

5) a més a més, el refugi sembla estar destruït, amb el sostre de formigó trencat i l’habitacle ple de terra i pedra, la qual cosa significa que si volem recuperar el refugi hi hauria que reconstruir-lo i afrontar un costos de potser vora mig milió d’euros; és evident que seria una inversió com a mínim molt discutible.

6) per acabar, l’Ajuntament no es gasta 60.000 € en el Molí de les Xiques perquè això se fa mitjançant allò que se diu “via d’execució subsidiària”, la qual cosa significa que se creen automàticament uns drets de cobrament a favor de l’Ajuntament pels quals el propietari està obligat a pagar els costos i se l’obliga legalment a pagar després d’un llarg procés de requeriments ignorats per la seua banda; de manera que l’Ajuntament realment no es gasta els diners en això i eixos diners no se resten del pressupost municipal. També caldria preguntar a Els Verds de Silla si ells preferirien deixar caure la façana d’El Molí de les Xiques, el qual té un innegable valor històric i cultural. ¿Critiquen amb falsedats que no se recupere el refugi i també critiquen amb falsedats que se recupere la façana d’El Molí de les Xiques? Això és el que sempre s’ha dit “criticar per criticar”, i als Verds de Silla els agrada fer-ho, a més, amb mentires.

És lamentable que se desprecie d’esta forma a la gent com si fórem estúpids. Més valdria atendre als fets i a la veritat i intentar fer pedagogia per explicar les coses al veïnat. No hauria de ser acceptable, per part de cap representant polític, fonamentar sobre la mentira els seus discursos polítics o crítiques d’una forma tan evident i maliciosa. El veïnat mereix respecte, consideració i decència per part dels seus representants polítics. I és per això que mereix la veritat i tantes explicacions com calguen.

I ací vos deixem la imatge farcida de demagògia d’Els Verds de Silla:

Descripción: Macintosh HD:Users:SalvaMestre:Downloads:mentira verds.jpg

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SILLA EN MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA I TRANSPARÈNCIA

Aquesta formació naix, no sols amb la intenció de millorar en transparència, sinó també per millorar la qualitat dels serveis a la ciutadania i introduir-se en el nou entorn d’Administració electrònica.

formacio

L’organització d’aquest Pla de formació s’emmarca en la línia de l’Equip de Govern local de promoure la transparència i l’Administració electrònica en l’Administració municipal.

La Regidoria de Transparència, Comunitat i Participació que dirigeix el regidor Salvador Mestre, promou aquesta acció formativa dirigida al personal de les diferents àrees municipals per tal que amplien i aprofundisquen en els seus coneixements sobre la legislació vigent que obliga a les administracions en termes de transparència, accés a la informació pública i bon govern i també en termes de procediment administratiu comú i administracions públiques (Llei 19/2013, de 9 de desembre; Llei 2/2015, de 2 d’abril, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

formacio

El personal de l’Ajuntament rebrà formació sobre diversos temes com: informació institucional, organitzativa i de planificació; informació de rellevància jurídica; informació econòmica, pressupostària i estadística. Està previst que el pla formatiu finalitze al final de desembre.

El regidor de Transparència, Comunitat i Participació de l’Ajuntament de Silla manifesta que “aquest equip de govern està fent un gran esforç organitzatiu i econòmic per a la modernització de l’Administració local. És un procés molt necessari que comporta nombrosos avantatges per als nostres veïns, ja que tindran uns serveis més eficients, ràpids i accessibles, gràcies a un ajuntament que reutilitze serveis i aplicacions per reduir costos, temps d’implantació i manteniment i una Administració local amb la qual es podrà interactuar electrònicament. Si seguim millorant els serveis que es presten des de l’Ajuntament, millorarem, no sols en transparència, sinó en eficàcia i qualitat dels serveis a la ciutadania”.

formacio

La formació se centra també en la metodologia de la simplificació administrativa pel que fa als circuits documentals i processos interns i els avantatges de la implantació d’un sistema de gestió documental dins d’un entorn d’administració electrònica.

L’objectiu és conscienciar i sensibilitzar el personal empleat sobre aquests aspectes i en el concepte de qualitat, a més de generar confiança a la ciutadania donant-li la garantia que els serveis s’ajustaran a les seues necessitats i expectatives amb nivells acceptables d’eficàcia i eficiència.

Aquesta formació té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, reconèixer i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

formacio

Font: Ajuntament de Silla

LES MENTIRES D’«ELS VERDS» DE SILLA (I): ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Per Salva Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació de l’Ajuntament de Silla

En una publicació del 6 d’octubre al facebook del grup polític d’Els Verds de Silla s’afirma el següent (extractes):

El cuatripartito ordena a los funcionarios que no den información a los verdes. El gobierno niega la información directa al concejal de Los Verdes. El cuatripartito de Vicente ha dado órdenes a los técnicos para que no informen a ningún concejal de la oposición si antes no lo han solicitado por escrito y ha sido aprobado por la alcaldía. Personado el concejal de Los Verdes en la mañana del martes 4 de octubre en un departamento del ayuntamiento para interesarse por cuestiones de nuestro pueblo, se le niega la información. El gobierno ha ordenado que no se dé información directa. Se nos invita pues, a que lo hagamos por escrito, por registro de entrada, redactando de qué queremos hablar, la información que solicitamos.
Una cacicada más. A los vecinos y vecinas se les aparta del Pleno y se les envía al final en ruegos y preguntas y ahora a los concejales que representan a toda la ciudadanía de nuestro pueblo se les niega y entorpece a la información.

La realitat és molt distinta. Resulta que la legalitat diu que quan un regidor vol demanar un cert tipus de documentació ho ha de fer amb una sol·licitud escrita per registre d’entrada. Eixe és el procediment legalment establert. I no hi ha més. El procediment dóna garanties a les dos parts: l’una pot assegurar que ha fet una petició (en cas que no fora satisfeta) i l’altra pot assegurar que ha entregat la documentació (cas que l’altra part diguera el contrari). Jo no sé si anteriorment en este ajuntament s’ha facilitat documentació als regidors de l’oposició sense haver fet la sol·licitud per registre d’entrada, tal i com pareix suggerir la publicació d’Els Verds de Silla. El que si està clar és que si això s’ha fet en algun moment aleshores s’ha fet il·legalment i que amb la nova secretària això no va a continuar. També està clar que no fa massa temps el senyor Antonio Navarro, representant d’Els Verds de Silla, va demanar tota la documentació de l’expedient del reglament de participació i ho va fer per escrit amb el corresponent registre d’entrada. Ahí el senyor Navarro va demostrar que era perfectament sabedor de com es fan les coses correctament. Per tant, el senyor Navarro abans ja ho ha fet correctament sense tant de rebombori i ara, no obstant, arma esta “pel·lícula de vampirs” en la seua reiterada actitud de manipular al veïnat de Silla amb mentires i demagògies. Millor faria el senyor Navarro en ocupar-se de la seua faena com a regidor d’oposició i no mentir als ciutadans muntant numerets completament artificiosos i falsos. I si fora certa la “pel·lícula de vampirs” amb què mareja al personal aleshores hauria de denunciar-ho al jutjat corresponent perquè es tracta d’una acusació molt greu que, de ser certa, seria absolutament inacceptable.

Per altra banda, l’afirmació segons la qual el govern local de Silla ordena als tècnics el que han de fer és no sols falsa sinó també ridículament absurda. La secretaria i la intervenció de l’Ajuntament són càrrecs d’habilitació nacional, són càrrecs atorgats per l’estat per oposició i no depenen de cap instància política. Tant la secretaria com la intervenció són dos càrrecs de funcionaris seleccionats per l’estat que tenen funcions en l’administració local i desenvolupen funcions de control i fe pública. Es a dir, que si algú té poder per a dir-li a l’altre el que ha de fer, en aplicació de la legalitat, són els habilitats nacionals als polítics locals i no al revés. Són els tècnics qui diuen el que es pot fer i el que no, i com fer i dur a terme tècnicament (legalment, administrativament, procedimentalment, etc.) allò que la instància política tinga intenció de realitzar. Són autònoms i responen a un règim sancionador estatal, i no local, per a possibles faltes.  Per tant, és més que absurd (és a dir, ridícul) pretendre que ni l’alcalde ni cap regidor de govern tinga cap tipus de poder sobre els tècnics com per a dir-los com han d’actuar i com han de tractar als regidors de l’oposició. Per tant, queda clar que el senyor Navarro pren a la gent per imbècil i intenta explotar la falta d’informació que la gent puga tindre sobre estes qüestions.

Al final de la demagògica publicació d’Els Verds es parla també sobre el canvi en el torn de precs i preguntes del públic en les sessions plenàries. Açò és un bon exemple, precisament, del que acabem d’explicar. El ben cert és que abans eixe torn s’efectuava en un moment de la sessió plenària que va contra llei i com que la legislació vigent estipula que eixe torn ha de ser al final de tota la sessió plenària aleshores la nova secretària va determinar eixe canvi. Va ser l’habilitada nacional i no els polítics qui va fer eixe canvi. Aleshores, hi hauria que preguntar al senyor Navarro si s’ha aprés la lliçó (que després de tants anys fent política local ja hauria de saber-la) i que ens diguera qui mana en qüestions de respecte a la legalitat en l’Ajuntament, si els tècnics o els polítics. El senyor Navarro ho sap perfectament, però pren a la gent per imbècil i intenta fer política basura, la més vella de les polítiques, farcida de demagògia extrema basada sempre en la mentira, la falsedat i la hipocresia. Eixa és el tipus de respecte que mostren Els Verds de Silla pels veïns i veïnes de Silla, els quals, per desgràcia, no poden comptar amb una oposició a l’altura del que es mereixen.

Qui tinga curiositat per vore el nivell d’extrem paroxisme al que s’aplega en les acusacions i mentires, res com llegir la publicació sencera ací:  https://goo.gl/3bIvvc . Per cert que la imatge que l’acompanya és molt encertada (la reproduim ací baix): el logo d’Els Verds de Silla firmen la sentència “Dol per la transparència i la informació”, i això és correcte, perquè ningú més que Els Verds de Silla traïxen vilment cada dia eixos dos principis tant necessaris per a una bona qualitat en la vida democràtica d’un poble.

Descripción: Macintosh HD:Users:SalvaMestre:Downloads:vvv.jpg

 

LES PROPOSTES CIUTADANES PER AL DISSENY DE L’ESPAI JOVE PARC ALTERÓ

El passat dimarts 4 d’octubre els veïns i les veïnes de Silla van participar al disseny del projecte arquitectònic amb el qual s’acabarà l’obra del centre cívic del parc de l’Alteró segons l’ús de “Centre Juvenil i Infantil”.

La jornada va estar tot un èxit i es varen arreplegar més de 400 propostes, les quals es transcribiren a llibretes, enganxines i dibuixos de manera organitzada i  agrupant sectors de la població. Al llarg de la vesprada es varen realitzar grups de treball amb els joves del grup CONNECTAJOVE, els xiquets, adolecents, famílies i ciutadans que es trobaven al parc i amb els col·lectius i associacions del barri.

Al document adjunt (clicar ací) es troben les propostes que la ciutadania va aportar i les quals l’Ajuntament es troba estudiant per tal que el projecte tinga una bona viabilitat.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL DISSENY DEL NOU ESPAI JOVE DEL PARC DE L’ALTERÓ

El passat dimarts 4 d’octubre els veïns i les veïnes de Silla poguérem participar en el disseny del projecte arquitectònic amb el qual s’acabarà l’obra del centre cívic del parc de l’Alteró segons l’ús de “Centre Juvenil i Infantil” que el poble de Silla va determinar per votació popular en la primera Enquesta Popular de la història de Silla que es va celebrar al mes de febrer i on varen participar més de 4.000 persones.

Com que l’Equip de Govern està fermament compromés amb la participació ciutadana, ha decidir destinar a aquest projecte els 180.000 € provinents del pla PPOS de 2016 (Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació de València). Segons Salva Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació, “creure en la participació ciutadana significa manar obeint i, per tant, els recursos econòmics es gestionen en funció de la voluntat popular, com és el cas”.

Més de 250 persones varen participar en aquest procés participatiu donant així les línies mestres sobre les quals els tècnics municipals concretaran el projecte arquitectònic. En aquest procés s’ha treballat amb diferents grups poblacionals (xiquets, adolescents, joves, mares, pares, veïnat i associacions, incloent-hi el personal treballador de l’Àrea de Joventut).

La gran majoria de participants eren veïns i veïnes de l’entorn més proper al parc de l’Alteró. Cada grup poblacional va tindre el seu espai per a la participació, el seu temps i la seua metodologia pròpia. Els joves formaren grups de treball dinamitzats pels animadors de la Nau Jove a peu d’obra. Els xiquets i les xiquetes pogueren participar al mateix parc amb les monitores del Casal Jove, amb activitats lúdiques especialment dissenyades per a d’ells, mentre els adolescents feien també les seues propostes al camp esportiu de l’Alteró. Mentrestant, personal de l’Ajuntament arreplegava les propostes dels mares, pares, iaios, iaies i veïnat en general que, com cada vesprada, s’esplaiava al parc.

A les 19 h es va atendre a la ciutadania en general i a les associacions amb la presència de l’arquitecte municipal i del regidor de Participació Ciutadana, Salvador Mestre, que explicaren tots els aspectes rellevants del projecte (terminis d’execució, pressupost, exigències tècniques mínimes, possibilitats diverses de disseny, etc.) abans de passar a recollir observacions, propostes i comentaris dels assistents al llarg d’una xarrada molt amena on tothom va poder intervindre i debatre.

Al llarg de tota la vesprada més de 100 persones visitaren l’obra i es realitzaren moltíssimes  propostes. L’equip tècnic de la Nau Jove ha ordenat tota la informació per compartir-la amb els arquitectes i retornar-la a tots els participants. Aquesta informació es podrà trobar a la web, a les xarxes socials i al panell informatiu del parc de l’Alteró. Al mes de novembre s’exposarà al públic el projecte definitiu on estarà previst que el veïnat puga fer un seguiment de l’evolució de les obres.

Font: Ajuntament de Silla