LES MENTIRES D’«ELS VERDS» DE SILLA (II): REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL POBLE

Compromesos com estem amb la veritat i la rendició de comptes al veïns, aclarirem a continuació algunes de les falsedats d’Els Verds de Silla.

Al començar les obres de remodelació de la plaça del poble, per tal de peatonalitzar-la, el representant del partit polític local “Els Verds” de Silla ha publicat al seu facebook el següent text, acompanyant-lo d’una foto de les obres (la qual adjuntem al davall per a que es puga entendre bé tota la qüestió):

“Saquemos a la luz el refugio como patrimonio cultural de nuestro pueblo. Desenterremos la historia y que le dé el sol. El gobierno quiere derribar parte del Ayuntamiento, con espacios y oficinas útiles, y gastar más de 150.000€ en obras para poner en valor la Plaça y su entorno. Y el Refugio que está a flor de piel una vez retirado el asfalto en la misma plaza, con su simbolismo y espacio público, reclamando su lugar como parte de memoria histórica de la guerra civil de nuestro pueblo, lo vuelven a enterrar. Es sencillamente incomprensible. y esto lo hacen y de hurtadillas un gobierno del Psoe, Compromis, Silla en Democracia y Esquerra Unida. Se gastan 60.000€ en mantener la estructura en una fachada del Molí de les Xiques, y nuestra Memoria Histórica, la vuelven a dejar bajo tierra. Eso sí, al parecer según la propuesta del gobierno con una bonita lápida de adoquines negros”.

Al respecte d’estes afirmacions, caldria puntualitzar el següent:

1) el projecte per alliberar la torre musulmana ve de lluny, amb un gran consens polític i social, i este govern local el que fa és reprendre’l i empentar les gestions necessàries per tal de dur-lo a terme i que per fi es realitze. És tristament cert que tenim la torre musulmana tancada i amagada quan resulta que és un Bé d’Interés Cultural molt destacat que tenim al poble i que, entre altres coses, potenciaria el turisme.

2) els diners estan apartats per a este projecte des de fa molt de temps en la Diputació de València i no són, per tant, diners que se gaste l’Ajuntament del seu propi pressupost municipal. Això significa, per tant, que l’Ajuntament no pot decidir dedicar eixos diners a qualsevol altra cosa. Tan sols poden utilitzar-se per a alliberar la torre musulmana. I si no s’utilitzen per a d’això aleshores es perdran.

3) els espais per a reubicar el personal de l’Ajuntament ja existixen i, per tant, d’esta actuació no se deriven costos afegits.

4) el refugi no està ahí baix la vorera; pareix mentira que es puga dir una barbaritat aixina; o bé la ignorància és enorme (i molt atrevida, com ja se sap) o bé la falta d’escrúpols per a mentir alcança magnituds massa temeràries. El refugi no està al costat de la façana de l’ajuntament, sinó més cap al centre de la plaça, en paral·lel a la façana de l’Ajuntament però a una distància d’uns 4 metres a partir de la vorera. Per tant, el refugi no està “a unos centímetros de ver la luz”, com diu falsàriament el cartell d’Els Verds, sinó a 4 metres de la vorera com a mínim.

5) a més a més, el refugi sembla estar destruït, amb el sostre de formigó trencat i l’habitacle ple de terra i pedra, la qual cosa significa que si volem recuperar el refugi hi hauria que reconstruir-lo i afrontar un costos de potser vora mig milió d’euros; és evident que seria una inversió com a mínim molt discutible.

6) per acabar, l’Ajuntament no es gasta 60.000 € en el Molí de les Xiques perquè això se fa mitjançant allò que se diu “via d’execució subsidiària”, la qual cosa significa que se creen automàticament uns drets de cobrament a favor de l’Ajuntament pels quals el propietari està obligat a pagar els costos i se l’obliga legalment a pagar després d’un llarg procés de requeriments ignorats per la seua banda; de manera que l’Ajuntament realment no es gasta els diners en això i eixos diners no se resten del pressupost municipal. També caldria preguntar a Els Verds de Silla si ells preferirien deixar caure la façana d’El Molí de les Xiques, el qual té un innegable valor històric i cultural. ¿Critiquen amb falsedats que no se recupere el refugi i també critiquen amb falsedats que se recupere la façana d’El Molí de les Xiques? Això és el que sempre s’ha dit “criticar per criticar”, i als Verds de Silla els agrada fer-ho, a més, amb mentires.

És lamentable que se desprecie d’esta forma a la gent com si fórem estúpids. Més valdria atendre als fets i a la veritat i intentar fer pedagogia per explicar les coses al veïnat. No hauria de ser acceptable, per part de cap representant polític, fonamentar sobre la mentira els seus discursos polítics o crítiques d’una forma tan evident i maliciosa. El veïnat mereix respecte, consideració i decència per part dels seus representants polítics. I és per això que mereix la veritat i tantes explicacions com calguen.

I ací vos deixem la imatge farcida de demagògia d’Els Verds de Silla:

Descripción: Macintosh HD:Users:SalvaMestre:Downloads:mentira verds.jpg

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SILLA EN MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA I TRANSPARÈNCIA

Aquesta formació naix, no sols amb la intenció de millorar en transparència, sinó també per millorar la qualitat dels serveis a la ciutadania i introduir-se en el nou entorn d’Administració electrònica.

formacio

L’organització d’aquest Pla de formació s’emmarca en la línia de l’Equip de Govern local de promoure la transparència i l’Administració electrònica en l’Administració municipal.

La Regidoria de Transparència, Comunitat i Participació que dirigeix el regidor Salvador Mestre, promou aquesta acció formativa dirigida al personal de les diferents àrees municipals per tal que amplien i aprofundisquen en els seus coneixements sobre la legislació vigent que obliga a les administracions en termes de transparència, accés a la informació pública i bon govern i també en termes de procediment administratiu comú i administracions públiques (Llei 19/2013, de 9 de desembre; Llei 2/2015, de 2 d’abril, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

formacio

El personal de l’Ajuntament rebrà formació sobre diversos temes com: informació institucional, organitzativa i de planificació; informació de rellevància jurídica; informació econòmica, pressupostària i estadística. Està previst que el pla formatiu finalitze al final de desembre.

El regidor de Transparència, Comunitat i Participació de l’Ajuntament de Silla manifesta que “aquest equip de govern està fent un gran esforç organitzatiu i econòmic per a la modernització de l’Administració local. És un procés molt necessari que comporta nombrosos avantatges per als nostres veïns, ja que tindran uns serveis més eficients, ràpids i accessibles, gràcies a un ajuntament que reutilitze serveis i aplicacions per reduir costos, temps d’implantació i manteniment i una Administració local amb la qual es podrà interactuar electrònicament. Si seguim millorant els serveis que es presten des de l’Ajuntament, millorarem, no sols en transparència, sinó en eficàcia i qualitat dels serveis a la ciutadania”.

formacio

La formació se centra també en la metodologia de la simplificació administrativa pel que fa als circuits documentals i processos interns i els avantatges de la implantació d’un sistema de gestió documental dins d’un entorn d’administració electrònica.

L’objectiu és conscienciar i sensibilitzar el personal empleat sobre aquests aspectes i en el concepte de qualitat, a més de generar confiança a la ciutadania donant-li la garantia que els serveis s’ajustaran a les seues necessitats i expectatives amb nivells acceptables d’eficàcia i eficiència.

Aquesta formació té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, reconèixer i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

formacio

Font: Ajuntament de Silla

LES MENTIRES D’«ELS VERDS» DE SILLA (I): ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Per Salva Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació de l’Ajuntament de Silla

En una publicació del 6 d’octubre al facebook del grup polític d’Els Verds de Silla s’afirma el següent (extractes):

El cuatripartito ordena a los funcionarios que no den información a los verdes. El gobierno niega la información directa al concejal de Los Verdes. El cuatripartito de Vicente ha dado órdenes a los técnicos para que no informen a ningún concejal de la oposición si antes no lo han solicitado por escrito y ha sido aprobado por la alcaldía. Personado el concejal de Los Verdes en la mañana del martes 4 de octubre en un departamento del ayuntamiento para interesarse por cuestiones de nuestro pueblo, se le niega la información. El gobierno ha ordenado que no se dé información directa. Se nos invita pues, a que lo hagamos por escrito, por registro de entrada, redactando de qué queremos hablar, la información que solicitamos.
Una cacicada más. A los vecinos y vecinas se les aparta del Pleno y se les envía al final en ruegos y preguntas y ahora a los concejales que representan a toda la ciudadanía de nuestro pueblo se les niega y entorpece a la información.

La realitat és molt distinta. Resulta que la legalitat diu que quan un regidor vol demanar un cert tipus de documentació ho ha de fer amb una sol·licitud escrita per registre d’entrada. Eixe és el procediment legalment establert. I no hi ha més. El procediment dóna garanties a les dos parts: l’una pot assegurar que ha fet una petició (en cas que no fora satisfeta) i l’altra pot assegurar que ha entregat la documentació (cas que l’altra part diguera el contrari). Jo no sé si anteriorment en este ajuntament s’ha facilitat documentació als regidors de l’oposició sense haver fet la sol·licitud per registre d’entrada, tal i com pareix suggerir la publicació d’Els Verds de Silla. El que si està clar és que si això s’ha fet en algun moment aleshores s’ha fet il·legalment i que amb la nova secretària això no va a continuar. També està clar que no fa massa temps el senyor Antonio Navarro, representant d’Els Verds de Silla, va demanar tota la documentació de l’expedient del reglament de participació i ho va fer per escrit amb el corresponent registre d’entrada. Ahí el senyor Navarro va demostrar que era perfectament sabedor de com es fan les coses correctament. Per tant, el senyor Navarro abans ja ho ha fet correctament sense tant de rebombori i ara, no obstant, arma esta “pel·lícula de vampirs” en la seua reiterada actitud de manipular al veïnat de Silla amb mentires i demagògies. Millor faria el senyor Navarro en ocupar-se de la seua faena com a regidor d’oposició i no mentir als ciutadans muntant numerets completament artificiosos i falsos. I si fora certa la “pel·lícula de vampirs” amb què mareja al personal aleshores hauria de denunciar-ho al jutjat corresponent perquè es tracta d’una acusació molt greu que, de ser certa, seria absolutament inacceptable.

Per altra banda, l’afirmació segons la qual el govern local de Silla ordena als tècnics el que han de fer és no sols falsa sinó també ridículament absurda. La secretaria i la intervenció de l’Ajuntament són càrrecs d’habilitació nacional, són càrrecs atorgats per l’estat per oposició i no depenen de cap instància política. Tant la secretaria com la intervenció són dos càrrecs de funcionaris seleccionats per l’estat que tenen funcions en l’administració local i desenvolupen funcions de control i fe pública. Es a dir, que si algú té poder per a dir-li a l’altre el que ha de fer, en aplicació de la legalitat, són els habilitats nacionals als polítics locals i no al revés. Són els tècnics qui diuen el que es pot fer i el que no, i com fer i dur a terme tècnicament (legalment, administrativament, procedimentalment, etc.) allò que la instància política tinga intenció de realitzar. Són autònoms i responen a un règim sancionador estatal, i no local, per a possibles faltes.  Per tant, és més que absurd (és a dir, ridícul) pretendre que ni l’alcalde ni cap regidor de govern tinga cap tipus de poder sobre els tècnics com per a dir-los com han d’actuar i com han de tractar als regidors de l’oposició. Per tant, queda clar que el senyor Navarro pren a la gent per imbècil i intenta explotar la falta d’informació que la gent puga tindre sobre estes qüestions.

Al final de la demagògica publicació d’Els Verds es parla també sobre el canvi en el torn de precs i preguntes del públic en les sessions plenàries. Açò és un bon exemple, precisament, del que acabem d’explicar. El ben cert és que abans eixe torn s’efectuava en un moment de la sessió plenària que va contra llei i com que la legislació vigent estipula que eixe torn ha de ser al final de tota la sessió plenària aleshores la nova secretària va determinar eixe canvi. Va ser l’habilitada nacional i no els polítics qui va fer eixe canvi. Aleshores, hi hauria que preguntar al senyor Navarro si s’ha aprés la lliçó (que després de tants anys fent política local ja hauria de saber-la) i que ens diguera qui mana en qüestions de respecte a la legalitat en l’Ajuntament, si els tècnics o els polítics. El senyor Navarro ho sap perfectament, però pren a la gent per imbècil i intenta fer política basura, la més vella de les polítiques, farcida de demagògia extrema basada sempre en la mentira, la falsedat i la hipocresia. Eixa és el tipus de respecte que mostren Els Verds de Silla pels veïns i veïnes de Silla, els quals, per desgràcia, no poden comptar amb una oposició a l’altura del que es mereixen.

Qui tinga curiositat per vore el nivell d’extrem paroxisme al que s’aplega en les acusacions i mentires, res com llegir la publicació sencera ací:  https://goo.gl/3bIvvc . Per cert que la imatge que l’acompanya és molt encertada (la reproduim ací baix): el logo d’Els Verds de Silla firmen la sentència “Dol per la transparència i la informació”, i això és correcte, perquè ningú més que Els Verds de Silla traïxen vilment cada dia eixos dos principis tant necessaris per a una bona qualitat en la vida democràtica d’un poble.

Descripción: Macintosh HD:Users:SalvaMestre:Downloads:vvv.jpg

 

LES PROPOSTES CIUTADANES PER AL DISSENY DE L’ESPAI JOVE PARC ALTERÓ

El passat dimarts 4 d’octubre els veïns i les veïnes de Silla van participar al disseny del projecte arquitectònic amb el qual s’acabarà l’obra del centre cívic del parc de l’Alteró segons l’ús de “Centre Juvenil i Infantil”.

La jornada va estar tot un èxit i es varen arreplegar més de 400 propostes, les quals es transcribiren a llibretes, enganxines i dibuixos de manera organitzada i  agrupant sectors de la població. Al llarg de la vesprada es varen realitzar grups de treball amb els joves del grup CONNECTAJOVE, els xiquets, adolecents, famílies i ciutadans que es trobaven al parc i amb els col·lectius i associacions del barri.

Al document adjunt (clicar ací) es troben les propostes que la ciutadania va aportar i les quals l’Ajuntament es troba estudiant per tal que el projecte tinga una bona viabilitat.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL DISSENY DEL NOU ESPAI JOVE DEL PARC DE L’ALTERÓ

El passat dimarts 4 d’octubre els veïns i les veïnes de Silla poguérem participar en el disseny del projecte arquitectònic amb el qual s’acabarà l’obra del centre cívic del parc de l’Alteró segons l’ús de “Centre Juvenil i Infantil” que el poble de Silla va determinar per votació popular en la primera Enquesta Popular de la història de Silla que es va celebrar al mes de febrer i on varen participar més de 4.000 persones.

Com que l’Equip de Govern està fermament compromés amb la participació ciutadana, ha decidir destinar a aquest projecte els 180.000 € provinents del pla PPOS de 2016 (Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació de València). Segons Salva Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació, “creure en la participació ciutadana significa manar obeint i, per tant, els recursos econòmics es gestionen en funció de la voluntat popular, com és el cas”.

Més de 250 persones varen participar en aquest procés participatiu donant així les línies mestres sobre les quals els tècnics municipals concretaran el projecte arquitectònic. En aquest procés s’ha treballat amb diferents grups poblacionals (xiquets, adolescents, joves, mares, pares, veïnat i associacions, incloent-hi el personal treballador de l’Àrea de Joventut).

La gran majoria de participants eren veïns i veïnes de l’entorn més proper al parc de l’Alteró. Cada grup poblacional va tindre el seu espai per a la participació, el seu temps i la seua metodologia pròpia. Els joves formaren grups de treball dinamitzats pels animadors de la Nau Jove a peu d’obra. Els xiquets i les xiquetes pogueren participar al mateix parc amb les monitores del Casal Jove, amb activitats lúdiques especialment dissenyades per a d’ells, mentre els adolescents feien també les seues propostes al camp esportiu de l’Alteró. Mentrestant, personal de l’Ajuntament arreplegava les propostes dels mares, pares, iaios, iaies i veïnat en general que, com cada vesprada, s’esplaiava al parc.

A les 19 h es va atendre a la ciutadania en general i a les associacions amb la presència de l’arquitecte municipal i del regidor de Participació Ciutadana, Salvador Mestre, que explicaren tots els aspectes rellevants del projecte (terminis d’execució, pressupost, exigències tècniques mínimes, possibilitats diverses de disseny, etc.) abans de passar a recollir observacions, propostes i comentaris dels assistents al llarg d’una xarrada molt amena on tothom va poder intervindre i debatre.

Al llarg de tota la vesprada més de 100 persones visitaren l’obra i es realitzaren moltíssimes  propostes. L’equip tècnic de la Nau Jove ha ordenat tota la informació per compartir-la amb els arquitectes i retornar-la a tots els participants. Aquesta informació es podrà trobar a la web, a les xarxes socials i al panell informatiu del parc de l’Alteró. Al mes de novembre s’exposarà al públic el projecte definitiu on estarà previst que el veïnat puga fer un seguiment de l’evolució de les obres.

Font: Ajuntament de Silla

LES MENTIRES DEL PP DE SILLA (II): LES BEQUES D’ESTIU.

La Diputació de València acostuma a finançar un programa estiuenc de beques a joves universitaris. Este programa s’anomena “La Dipu te beca”. El PP de Silla, mesquinament, intenta fer creure al veïnat que l’actual govern local de Silla ha retallat estes beques. Afirma el PP de Silla al “El Punt de Silla” del 2 de juliol del 2016, que l’actual govern local “recortan becas para estudiantes; 30 jóvenes disfrutaban de la “Dipu te beca” en la época estival, este año solo 15 serán los beneficiarios de este programa”. Això és completament fals i anem a explicar fàcilment per què.

El disseny i finançament d’estes beques depenen directament de la Diputació de València. L’Ajuntament no decidix quants joves són becats ni posa un sol euro. L’Ajuntament l’únic que fa és seleccionar el nombre de joves que la Diputació va a finançar, i eixa selecció se fa en funció de les peticions dels distints departaments de l’Ajuntament.  Per tant, del que diu el PP, sols és cert que els becaris s’han reduït de 30 a 15, però, com en tota bona mentira, això és sols part de una veritat més ampla.

La Diputació enguany no ha reduït el finançament a beques, sinó que ha optat per repartir els recursos d’altra manera: en compte de becar a 30 joves estudiants universitaris dos mesos a 500 euros al mes, ha decidit becar a 15 joves estudiants universitaris dos mesos a 500 euros i, a més, a un jove post-graduat, titulat universitari, durant tot un any amb un sou de més de 1000 euros. Els recursos són els mateixos, però la distribució és distinta segons un criteri un poquet distint dels anys anteriors. Amb açò la Diputació intenta que no hi haja tanta fuga de joves compatriotes que han de fugir del país buscant oportunitats laborals allà on potser tindran millors oportunitats. Però en esta decisió l’Ajuntament de Silla no pinta res. És cosa de la Diputació de València.

No obstant, el PP s’inventa una falsedat intentant denigrar a l’actual govern de Silla com si este estiguera en contra dels joves o de les beques a universitaris, intentant fer creure que els retalladors no són ells, els del PP, sinó les forces polítiques que hem vingut a fer les coses, precisament, d’altra manera. La mentira li val al PP de Silla i la utilitza sense contemplacions. El veïnat n’ha de ser conscient.

Per completar el cas, caldria també tindre en compte que el grup del PP a la Diputació de València va votar a favor d’esta nova orientació del pla de beques d’enguany. De manera que se dona la vergonyosa situació que el PP de Silla ni tan sols és coherent amb el seu propi partit a nivell regional. De fet, la gent del PP de Silla no tenia ni idea d’este fet i els ho vàrem haver de dir la resta de forces polítiques en la sessió plenària corresponent. Si el PP en la Diputació de València va votar a favor seria que inclús ells estaven a favor de reorientar els recursos d’estes beques a intentar afermar als joves postgraduats ací a la nostra terra amb una part de les beques estiuenques per a estudiants universitaris. Mentres tant, el PP de Silla fa el ridícul per partida doble. Mentint de forma descarada i demostrant la seua incompetència.

SILLA SOTMET A LA PARTICIPACIÓ DEL VEÏNAT EL DISSENY DEL FUTUR CENTRE JUVENIL I INFANTIL A L’EDIFICI DEL PARC DE L’ALTERÓ

La primera Enquesta Popular de la història de Silla va determinar que l’ús per al centre cívic inacabat del Parc de l’Alteró fóra el de Centre Juvenil i Infantil on es puguen desenvolupar activitats lúdiques, d’oci o culturals, entre d’altres. Per tant, com explica el regidor de Transparència, Comunitat i Participació, Salva Mestre, el Govern ha decidit que els 180.000 euros provinents del PPOS 2017 de la Diputació es destinen a finalitzar aquest edifici i dur a terme la voluntat popular.

casal-del-parc-de-laltero-silla“El veïnat de Silla vol que s’acaben les obres que estan a mitges i així va quedar clar en la primera acció de «Somia Silla» de la passada Fira de Sant Sebastià, en la qual un percentatge important de veïns va declarar aquesta qüestió com a la seua màxima prioritat per al poble. Ara bé, la idea és que la participació ciutadana continue per a aportar criteri ciutadà al disseny del projecte d’adequació definitiva de l’edifici inacabat”, ha delcarat Mestre.

Així doncs, el dimarts 4 d’octubre a les 19 hores es convoca a tot el veïnat de Silla que ho desitge a participar en el procés de disseny de l’Espai Jove del Parc de l’Alteró, el qual tindrà lloc a l’edifici mateix que cal finalitzar. A més, de 18 a 19, les obres estaran ja obertes al públic perquè els veïns puguen visitar-les. Al llarg de la vesprada, hi haurà també animacions al Parc de l’Alteró per tal de comptar amb les aportacions dels més menuts a l’Espai que està destinat per a d’ells. Aquesta animació estarà a càrrec de l’equip tècnic i monitors de la Nau Jove.cartell-dissenya-silla

També hi seran convocades a la reunió totes aquelles associacions que tenen o han tingut algun vincle amb el Casal Jove per tal de comptar amb les seues aportacions. I també es farà prèviament, sobre les 16 hores, una reunió amb el grup de joves “Connecta Jove” en qualitat de grup jove consultiu que després col·laborarà també en les animacions amb els més menuts.

Es comptarà amb la presència de l’arquitecte municipal i també del regidor de Participació Ciutadana. Amb l’ajuda d’un projector s’explicaran tots els aspectes rellevants del projecte (terminis d’execució, pressupost, exigències tècniques mínimes, possibilitats diverses de disseny, etc.). A més, també s’aprofitarà per explicar en què consisteix el procés participatiu que està duent-se a terme, i s’anunciarà que cada dos mesos els veïns i veïnes que ho desitgen podran visitar l’obra.

RESUM DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL 27-9-16 DE L’AJUNTAMENT DE SILLA

Podria destacar-se d’esta sessió plenària l’aprovació per unanimitat de tots els grups polítics recolzant la sol·licitud de la declaració de la Dansa dels Porrots de Silla com a BIC (Bé d’Interés Cultural). A més, el president de l’Associació Dansa dels Porrots de Silla ha intervingut al finalitzar la sessió plenària no sols per agrair el recolzament unànime sinó també per demanar que el suport continue per tal d’aconseguir nous objectius (com l’edició d’un llibre sobre els Porrots).

La sessió plenària ha començat amb la habitual ronda de control de l’actuació dels òrgans del govern, amb preguntes directes dels regidors de la oposició. Ací reflectirem algunes de les preguntes que s’han fet (per a més detalls, consultar la gravació).

El representant d’Espanya 2000 pregunta:

  • sobre la factura global de telefonia del personal de l’Ajuntament i de l’equip de govern: el regidor d’economia Ivan Cuenca li contesta que el cost del contracte de telefonia s’ha reduït un 35% respecte al de la legislatura anterior gràcies al fet d’haver canviat la forma de contractar a l’empresa de telefonia acollint-se a la central de compres de la Diputació de València, la qual cosa ha comportat una millora en les condicions del contracte.
  • sobre el deute amb la empresa de neteja viària, “Agricultores de la Vega”: el regidor d’economia li contesta que a l’inici de l’actual legislatura el deute era de pràcticament 30 mesos (aproximadament 1,5 milions d’euros) i a hores d’ara este deute s’ha reduït en uns 20 mesos, quedant en un total de 10 mesos (aproximadament mig milió d’euros). El pagament d’este deute continua negociant-se per tal de reduir-lo a poc a poc de forma sostinguda.
  • sobre el lloguer de cadires per a actes festius: la regidora de festes Josefina Zaragozá li contesta que al moment de necessitar-les no hi havia en tota la contornà per ser època de festes i ser un servici sol·licitat per tot arreu fins a la saturació, motiu pel qual les cadires que se pogueren trobar no foren contractades a una empresa local; simplement perquè no ne quedaven.
  • Sobre les 3 pel·lícules que van ser emesses al públics en els parcs durant les festes: el regidor de cultura Valentín Mateos li contesta que el cost dels drets d’autor de cada pel·lícula ronda els 700 € i que el cost de projecció de cada pel·lícula ronda els 300 €, motiu pel qual se considera que no compensa ni econòmicament ni logísticament comprar un projector per a futures projeccions semblants.

El representant de Ciudadanos pregunta si és legal que se compren una trentena d’ordinadors amb un contracte de aproximadament 18.000 € i, per altra, se compren altres equipaments informàtics mitjançant un contracte de 3.500 € en compte de comprar-los tots junts en un sol contracte. El regidor d’economia i la secretaria li contesten que si perquè l’objecte del contracte varia; són contractes que versen sobre objectes distints.

El representant d’Els Verds pregunta:

  • sobre l’estudi de viabilitat de la remunicipalització de l’aigua: el regidor d’urbanisme Valentín Mateos li contesta que l’estudi començarà a realitzar-se en octubre i que hauria de finalitzar sobre gener o febrer.
  • Sobre el cost d’El Punt de Silla: el regidor de transparència i participació Salva Mestre li contesta que cada número, amb una tirada de 8000 exemplars, té un cost que roça els 2000€ (incloent tots els costos: edició, maquetació, impressió i distribució).

El PP pregunta sobre el termini de realització de l’edifici del Multifuncional: el regidor de projectes d’obres estratègiques Josep Melero li contesta que no hi ha risc de perdre la subvenció perquè la data límit per a realitzar l’obra va ser prorrogada per la Generalitat Valenciana fins el 2019.

El primer punt de l’ordre del dia ha versat sobre la creació d’una comissió d’elaboració i seguiment d’un Pla d’Igualtat i diagnòstic previ que s’aplicaria a la pròpia institució de l’Ajuntament. El cost és de 6000€ subvencionat al 40% per la Diputació de Valencia. Este estudi requerix de personal especialment qualificat per fer una avaluació professional i rigorosa per tal de dissenyar un pla d’actuació al respecte. Començant pel propi Ajuntament, la institució és coherent amb el següent pas que serà desenvolupar un pla d’igualtat per a tot el municipi.

El segon punt de l’ordre del dia és una rectificació del calendari de festes locals 2017 de forma que seran festius divendres 17 de març (falles) i dilluns 24 d’abril (Sant Vicent Ferrer).

El tercer punt ha sigut la ratificació de la sol·licitud del Taller d’Ocupació “Silla en Marxa”. L’oficina d’ocupació de Silla, l’ADES, ha aconseguit poder impartir cursos formatius molt importants i que confiem beneficien a tots aquells que necessiten noves fortaleses en un mercat laboral competitiu (entre els cursets, hi haurà formació en agricultura ecològica).

El quart punt ha versat sobre la delegació de la contractació del PPOS del 2016 (Pla Provincial d’Obres i Servicis de la Diputació de València). Són 180.000 € que l’Ajuntament podrà aleshores utilitzar per a contractar a l’empresa que farà les obres de adequació definitiva del centre cívic inacabat del Parc de l’Alteró. Ací l’Ajuntament farà el que el poble demana des de fa temps (acabar les obres i no deixar res a mitges) i, a més a més, allò que va decidir a l’Enquesta Popular celebrada al febrer passat: destinar l’edifici a Centre Juvenil i Infantil. A este respecte, la propera setmana hi haurà un procés participatiu, dimarts 4 d’octubre, a peu d’obra a les 19h obert a tot el veïnat que desitge aportar propostes sobre la configuració definitiva del projecte d’este futur Espai Jove.

El quint punt tractar ha sigut la proposta de la regidoria de Cultura dels premis “Porrots d’Honor” d’enguany. Els agraciats són el filòleg Abelard Saragossà per al Porrot d’honor de les lletres valencianes, el Silla C.F. pels seus 90 anys d’història i el seu recent ascens a tercera divisió, les associacions de Mares i Pares d’alumnes de Silla (AMPES) per la seua llavor destacada en el projecte “xarxa llibres”, i el senyor Gris, que fou treballador de l’Ajuntament de Silla, per la seua trajectòria artística. Enhorabona a tots i totes.

 

El punt sisè ha sigut un reajust de sous de personal de l’Ajuntament que cobrava menys del que li pertocava, de forma injusta, en comparació amb altres treballadors de l’Ajuntament. L’acord ha sigut fruit de mesos de negociació entre sindicats i govern local. Potser hi ha reformes més profundes que fer en esta qüestió de personal però és ben clar que començar per eliminar algunes injustícies comparatives és una bona forma de començar.

El punt seté ha consistit en donar compte el ple de la rendició al ministeri d’economia de la execució del pressupost 2016 i de la morositat i del període mitjà de pagament, a més de les línies fonamentals per al pressupost 2017.

El punt vuité ha consistit en un reconeixement a integrants de la policia local, votat i acceptat per unanimitat del ple.

El punt nové ha tractat sobre l’aprovació definitiva de la ordenança dels horts socials, després de la fase d’al·legacions on el grup d’Els Verds ha fet vàries aportacions. L’aprovació ha sigut unànime.

El punt desé ha sigut per recolzar una petició de la mancomunitat de l’Horta Sud al ministeri de foment per tal de recuperar l’enllumenat de la V-31 (“pista de Silla”) que com tothom sap no està funcionant plenament des de fa un temps perquè una gran quantitat de fils de coure, conductors de l’electricitat, varen ser robats fa un temps.

Al punt onzé s’ha aprovat la declaració de BIC de la dansa dels porrots, tal com ja s’ha assenyalat.

 

 

 

 

 

 

LES MENTIRES DEL PP DE SILLA (I): L’IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI)

L’impost de bens immobles (IBI) és l’impost que se paga pel fet de ser el titular d’una propietat immobiliària (casa, local, garatge, terreny, etc.). El pagament de l’IBI el cobren els ajuntaments. El PP de Silla s’esforça en fer creure al veïnat que l’actual govern de Silla ha augmentat l’IBI. Afirma el PP de Silla al “El Punt de Silla” del 2 de juliol del 2016, que l’actual govern local “ocultan una subida del IBI; con un Decreto de Alcaldia deciden no aplicar la Ley, impidiendo que los ciudadanos disfruten de una rebaja del 10% en el recibo del IBI de este año, haciendo que las familias paguen más por el valor de sus viviendas”. Això és fals i vaig a explicar el per què, de forma que, sense entrar en complexitats tècniques, tothom puga entendre-ho sense problemes.

Ho il·lustrarem amb l’exemple d’un veí de Silla qualsevol que haguera de pagar 100 € a l’any 2012. El que hauria passat, aleshores, seria açò:

2012: el veí paga 100 € per l’IBI corresponent a la seua propietat.

– 2013: el veí paga 110 € perquè el ministre Montoro del PP, desde Madrid, puja l’IBI un +10%.

– 2014: el veí torna a pagar 110 €, perquè l’augment del +10% de l’IBI ordenat per Montoro seguix aplicant-se.

– 2015: el veí ara paga 100 €, perquè el govern local del PP de Silla aplica una compensació negativa del -10% que anul·la la pujada de Montoro.

– 2016: el veí ara, amb el nou govern local conformat per l’Acord per Silla, torna a pagar 100 €.

Aleshores, per què el PP diu que l’actual govern local ha apujat l’IBI i que, a més a més, “l’oculta”? Per a entendre esta flagrant manipulació del PP cal entendre com ha evolucionat la llei al respecte de la regulació de l’IBI:

– 2012: situació inicial.

– 2013: Montoro puja el IBI un +10%, obligant als ajuntaments a recaptar un 10% més en el pagament dels seus veïns.

– 2014: la pujada de Montoro seguix aplicant-se en Silla.

– 2015: l’anterior govern del PP de Silla aplica a nivell local una compensació de -10% per tal de compensar la pujada de Montoro.

– 2016: Montoro elimina la seua pujada del +10% i, per tant, l’actual nou govern local elimina la compensació del -10% que va aplicar l’anterior govern del PP de Silla, de forma que el veí seguix pagant el mateix.

Bé, doncs ara és quan podem comprendre fàcilment l’estratagema del PP de Silla quan intenta fer creure que la eliminació de la compensació del -10% és una pujada de l’impost. No és una pujada de l’IBI. Això és fals. El que s’ha fet és eliminar la compensació negativa que se va aplicar per a eliminar l’efecte de la pujada de Montoro. El veí pagava 100 € abans de Montoro, tornà a pagar 100 € en 2015 i ara ha continuat pagant 100 €.

Per molt que el PP de Silla fantasieja, ja se sap que “la mentira té les potes molt curtes” i que “abans es pilla a un mentirós que a un coixo”. El que caldria també preguntar-se és per què el PP de Silla va compensar la pujada de l’IBI en 2015 però no en 2013 ni en 2014; potser perquè en 2016 venien les eleccions i calia aparentar? Ho féren també, això d’aparentar el que no són de cara a eleccions, amb les ajudes a Cáritas, les quals varen reduir a una quarta part per a tornar-les a deixar com estaven, casualment, en l’últim any de legislatura. Però açò potser hauríem de contar-ho millor en un altre article.